Ontmoet vier jongeren op het herfstkamp

Er hangt een prettige spanning in de lucht als ruim 3.600 jongeren zich verzamelen in...

Bible Kids Weekend: “Waarheid en rechtvaardigheid”

Wanneer je een kind vraagt om een spannend verhaal uit de Bijbel te noemen, zul...

Een voorbeeld zijn – wat betekent dat?

Ongeacht hoe oud je bent, je kunt een goed voorbeeld zijn. Van september tot eind...

Informatieve dag voor BCC-besturen

Als radertjes in een groter geheel, zo zijn de bestuurders van de BCC-gemeenten dienstbaar aan...

Landelijke hybride samenkomst

Op zondag 1 oktober zaten op vier gemeentelocaties van BCC Nederland de gemeenteleden verwachtingsvol klaar...

Kinder- en jeugdwerkers toerusten voor hun belangrijke taak

Het nieuwe seizoen is van start gegaan, en dat betekent ook dat het kinder- en...

Bid voor vrede in Israël

Aan het einde van de internationale herfstconferentie riep Kåre J. Smith de gemeente op om...

Doopdiensten in de nazomer

Een doopdienst is een feestelijk en plechtig moment voor de hele gemeente, waarbij we stilstaan...

“U hebt woorden van eeuwig leven” – SummerCamp 2023

Circa 5.300 jongeren uit 35 verschillende landen reisden in de dagen voor 25 juli af...

BCC Zomerconferentie: “De weg van de waarheid is de levensweg.”

Met grote dankbaarheid kijken we terug op een inhoudsrijke, opbouwende zomerperiode, waarin we met bijna...