Doelgericht communiceren over BCC – Schrijfworkshop 2023

BCC Nederland vertelt graag over haar profiel als christelijke geloofsgemeenschap, die gebaseerd is op Bijbelse waarden. Ook doet ze verslag van de christelijke samenkomsten en activiteiten. Daarom is er op zaterdagmiddag 4 november een workshop georganiseerd voor alle vrijwillige schrijvers die hierbij betrokken zijn.

Zo’n veertig personen uit redactieteams van de vier BCC-gemeenten zijn op hun vrije zaterdagmiddag aanwezig in Houten, om extra handvatten te krijgen voor een heldere communicatie over hun gemeente.

Initiatief van communicatiewerkgroep

De communicatiewerkgroep van BCC Nederland heeft het initiatief genomen voor de schrijfworkshop. Communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en de oudsten, en daarom vindt er tussen hen, de werkgroep en de redactieteams regelmatig afstemming plaats. Als (plaatselijk) redactieteam communiceer je immers namens jouw BCC-gemeente.

Annemieke Jonker heeft als medewerker communicatie samen met enkele gedreven vrijwilligers de schrijfworkshop vormgegeven. Ze zegt: “We zijn ontzettend dankbaar voor onze bruisende gemeenten, waarin zoveel mensen zich actief inzetten voor het gemeenteleven, en waar kinderen en jongeren een positieve atmosfeer ervaren tijdens het kinder- en jongerenwerk. Het is telkens heel geloofsversterkend om elkaar te zien en te horen tijdens samenkomsten en andere activiteiten. Die ervaringen brengen we graag over in onze communicatie.”

Schrijven met visie

Aan het begin van de middag spoort voorganger David Nooitgedagt de vrijwilligers middels een video aan om je te verdiepen in je doelgroep, je bewust te zijn van wie je vertegenwoordigt en wat je boodschap is. Hij bemoedigt om met vrijmoedigheid en blijdschap over de gemeente te vertellen. “Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht,” citeert hij uit Jesaja 40:9.

Naast het vertellen over de activiteiten binnen de gemeenten, is het de taak van de redacties om het christelijke profiel uit te dragen op de websites, sociale platformen en in alle andere communicatie: “Hier staan wij voor, dit zijn onze waarden.” Daarbij is het leven als navolger van Jezus de beste manier om een ambassadeur van Christus te zijn – en daarmee ben je ook een goede ambassadeur van een christelijke gemeente.

Annemieke presenteert eerst de visie van BCC Nederland op communicatie, waarna de deelnemers praktische tips en opdrachten krijgen.

Websites en sociale media

BCC Nederland hecht veel waarde aan het royaal en transparant communiceren naar de eigen gemeenteleden, en naar andere belanghebbenden zoals overheidsinstellingen, bankrelaties en naar iedereen die meer over ons wil weten. Om hen te bereiken hebben alle plaatselijke BCC-gemeenten een eigen website ingericht, en ook het landelijke kerkverband heeft haar eigen website. Ter aanvulling daarop onderhouden de redactieteams sociale profielen op Instagram.

De BCC-gemeenten hebben een goedgevuld jaarprogramma, en vrijwilligers uit de redactieteams van elke gemeente schrijven over de uiteenlopende activiteiten: van algemene samenkomsten, doopdiensten, kinderclubs tot internationale conferenties en christelijke vieringen zoals het kerstfeest.

Websites van BCC-gemeenten

TIP: Kijk op de website van de BCC-gemeenten om de artikelen van onze schrijvers te lezen!

BCC Gelderland

Website: https://bccgelderland.nl/
Instagram: https://www.instagram.com/bcc.gelderland/

BCC Groningen

Website: https://bccgroningen.nl/
Instagram: https://www.instagram.com/bcc.groningen/

BCC Twente

Website: https://bcctwente.nl/
Instagram: https://www.instagram.com/bcc.twente/

BCC West-Nederland

Website: https://bccwest.nl/
Instagram: https://www.instagram.com/bcc_westnl/

Een interactief spel zet de deelnemers aan het denken en levert stof op voor een levendige discussie over zinnen en woordgebruik.

Oefening baart kunst

De schrijfworkshop is gericht op de vrijwilligers in deze redactieteams. Door opdrachten en eenvoudig toepasbare tips leren ze hoe ze hun artikel toegankelijk en makkelijk leesbaar kunnen maken. Essentiële onderwerpen zijn bijvoorbeeld het toepassen van begrijpelijke taal, het gebruik van tussenkopjes of het toevoegen van interviewtjes en kaders. Naast alle schrijftechnieken en redactionele processen die gedeeld zijn, beseffen de deelnemers na deze dag ook dat het schrijven van een artikel veel oefening vergt en dat het ontvangen van feedback onderdeel uitmaakt van het leerproces.

Aan het einde van de dag is er gelegenheid om terug te blikken op de workshop zelf, deze kreeg gemiddeld een 8,8! Verschillende deelnemers geven aan dat ze graag een uitnodiging krijgen voor een vervolgworkshop. Maar nu gaan de enthousiaste schrijvers eerst zelf aan de slag met alles wat ze geleerd hebben.

Enkele reacties op de schrijfworkshop

“Goede uitleg en mooi dat er af en toe praktijkopdrachten waren.”

“Fijn om andere schrijvers te horen en van elkaar te leren.”

“Ik vond het nuttig om van elkaar te horen met concrete en bruikbare tips.”

“Graag over een half jaar nog een keer. Ik ben echt nog een beginner!”

Uitleg en tips over heldere taal: maak de zinnen en alinea’s niet te lang.
Er is genoeg afwisseling, en gelegenheid tussendoor om vragen te stellen, wat interessante gesprekken op gang brengt.
Na de inspirerende workshop is het tijd om feedback te geven op elkaars zelfgeschreven artikel.
Na afloop van de opdracht bespreken de deelnemers met elkaar wat hen opviel.

Gerelateerd