ONZE GESCHIEDENIS

Bouwen op het Bijbelse fundament van de apostelen

Onze christelijke gemeente bestaat sinds de jaren zestig in Nederland, maar onze verkondiging en ons gemeenteleven hebben hun wortels diep in de Nieuwtestamentische boodschap, zoals deze zo’n tweeduizend jaar geleden is opgeschreven door de apostelen in de eerste christengemeente.

In de roerige jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog is ook christelijk Nederland in beweging. Christelijke jongerenbewegingen zoals Youth for Christ (1946) en de Navigators (1948) zijn in opkomst, er zijn massabijeenkomsten met evangelisten zoals Billy Graham, en de pinksterbeweging in Nederland raakt in een stroomversnelling. Ook in verschillende gereformeerde kringen en baptistenkerken zijn mensen op zoek naar geestelijke verdieping.

Elias Aslaksen

Tijdens een christelijke conferentie in het Duitse Leonberg in 1956 komen enkele christenen uit Nederland in contact met evangelisten uit Noorwegen. Het persoonlijke getuigenis van Elias Aslaksen raakt hen en ze nodigen hem uit om naar Nederland te komen. Zo horen ze meer over de boodschap van geloof in overwinning op de zonde en innerlijke herschepping naar het beeld van Jezus Christus – een boodschap die sinds het begin van de 20e eeuw in Noorwegen krachtig naar voren komt dankzij het leven en werk van Johan Oscar Smith.

Lees hieronder meer over onze geschiedenis.

ONZE GESCHIEDENIS

“Nu kan ik het grote nieuws vertellen, lieve ouders en broers en zussen, namelijk dat ik zo gelukkig ben! En waarom? Wel, omdat ik Jezus heb gekregen als vriend en broeder; Hij is nu mijn alles. Voorheen kon ik hier en daar naartoe vliegen, maar had ik nergens vrede, maar de hemelse God zij gedankt: nu heb ik overal vrede.”

– Johan O. Smith, 19 mei 1898

Johan Oscar Smith

Het is 1898 als marineman Johan Oscar Smith (Noorwegen, 1871–1943) zich op 26-jarige leeftijd bekeert aan boord van een Noors marineschip. Als christen verlangt hij ernaar te groeien in het goede, maar hij mist geestelijk voedsel in de kerken en kringen waarin hij verkeert. Bij het onderzoeken van de Bijbel wordt het hem duidelijk dat de eerste christenen gegrepen waren van een liefde voor Christus en een geloof in een leven in verandering. Dit inspireert Johan O. Smith zodanig dat hij het geloof vindt dat aanwezig was bij de eerste apostelen.

Intensieve briefwisseling

Vanaf het begin van de 20e eeuw komt een intensieve briefwisseling op gang tussen Johan Oscar Smith en zijn jongere broer Aksel Smith. Als één van de eersten die gegrepen wordt door de openbaringen van zijn broer, wordt Aksel Smith één van de belangrijkste steunpilaren in de eerste tijd van onze geloofsgemeenschap, hoewel hij maar 38 jaar is geworden. Hij is ook initiatiefnemer en mederedacteur van de belangrijke levensader van onze gemeente, het blad Verborgen Schatten, dat al meer dan 100 jaar wordt uitgegeven.

“Het was een grote blijdschap voor mij je getuigenis in Christus te mogen vernemen; dat je Hem liefhebt zonder geveinsdheid in alle eenvoud. Je hebt een kostbare keuze gedaan, geliefde broer.”

– Johan O. Smith, 5 juli 1905

“God verlangt naar mensen die voor Zijn aangezicht willen leven. Er zijn er al genoeg die voor het aangezicht van de mensen leven.”

– Johan O. Smith, 29 april 1909

Nagelaten brieven van Johan O. Smith

De vele inhoudsrijke brieven die Johan O. Smith schreef aan onder andere zijn ouders, broer Aksel en geloofsgenoot Elias Aslaksen zijn gebundeld in een boek, en geven een goed beeld van het prille begin van de internationale geloofsgemeenschap nu bekend als ‘Brunstad Christian Church’ (BCC).

Contact met Elias Aslaksen

Gedreven door zijn enthousiasme voor wat het evangelie uitwerkt in zijn eigen leven, begint Smith erover te spreken met zijn medemensen, veelal in plaatsen langs de Noorse kust.

In de religieuze kringen in Noorwegen van die periode zijn er charismatische en populaire predikanten die veel mensen om zich heen verzamelen, maar de leer die Smith verkondigt blijkt een boodschap waar slechts weinig mensen interesse voor hebben. Smith is alleen geïnteresseerd in het verkondigen van de waarheid en het leven dat daarbij hoort, en heeft geen behoefte aan aandacht voor zijn persoon. Zijn intentie is dan ook niet om een nieuwe kerk te stichten, maar om mensen persoonlijk te verbinden aan Jezus Christus, die het hoofd is van de gemeente.

Zijn Bijbelse boodschap vindt weerklank in de harten van mensen die moe zijn van hun eigen zonden en die verlangen naar verlossing en innerlijke herschepping. Een van hen is marineofficier Elias Aslaksen (Noorwegen, 1888–1976).

Actief gemeenteleven

In verschillende kustplaatsen in Noorwegen zijn inmiddels gemeenten ontstaan. Vanaf het begin is het gemeenteleven veelomvattend en bestaat uit meer dan samenkomstbezoek. Smith verblijdt zich over het kinderwerk binnen de jonge gemeente en organiseert naast bijeenkomsten ook uitstapjes. Zijn visie op het gemeenteleven is richtinggevend geweest voor de ontwikkeling van de geloofsgemeenschap.

Sinds deze beginjaren trekken de gemeenteleden samen op, ook buiten de bijeenkomsten om. Deze onderlinge contacten zijn wezenlijk in het werken aan eenheid.

Samenzijn geeft bij uitstek gelegenheden om elkaar te benaderen met warmte en goedheid, en in de praktijk te laten zien wat het betekent om Jezus te volgen en dit ook met elkaar te delen. Zulke momenten dragen er ook aan bij dat kinderen en jongeren Jezus leren kennen, er persoonlijk voor kunnen kiezen om als christen te leven.

“Door Gods genade is begonnen met kinderwerk, wat heel goed verloopt. De jongeren tonen grote belangstelling en zien uit naar elke samenkomst.
Via de werf en het ministerie hebben we een van de oude roeiboten van de fregatten gekocht, die in de zomer zullen worden gebruikt voor een uitje voor de kinderen. Het gaat erom ze van kind af aan tot geloof in Christus te brengen.”

– Johan O. Smith, Biddagconferentie 1922

Geloofsopbouw en ontspannen samenzijn
gaan goed samen

“Ik ben Elias Aslaksen uit Noorwegen, en ik ben een gelukkig man, een zeer gelukkig man.”

– Elias Aslaksen, Leonberg 1956

Van Noorwegen naar Nederland

Elias Aslaksen heeft een groot hart voor zending en reist rond in Noorwegen en grote delen van Europa. Hij verkondigt met grote ijver het evangelie, onder andere op een interkerkelijke conferentie te Leonberg in Duitsland. Zo ontstaan in 1956 de eerste contacten tussen Elias Aslaksen en christenen uit de baptistenkerk in Almelo.

Christelijke conferenties te Brunstad

Aan een uitloper van de Oslofjord in Zuid-Noorwegen koopt de gemeente in Noorwegen in 1956 een groot terrein, een boerderij met de naam ‘Brunstad’. Veel vrijwilligers helpen mee om deze boerderij gaandeweg tot conferentieoord om te bouwen.

Eerder werden al christelijke conferenties gehouden in onder andere Horten en Hallingdal, maar de aankoop van Brunstad biedt meer mogelijkheden voor het sterk groeiende (inter)nationale gemeenteleven. Sindsdien is de locatie ingezet voor paas-, pinkster-, nieuwjaars-, en zomerconferenties en doelgroepconferenties voor mannen, vrouwen en jongeren, waarbij opbouwende bijeenkomsten worden afgewisseld met momenten van ontspannen samenzijn.

“We hebben allemaal een sterk gevoel dat het nodig is om samen te komen, en dat is een bewijs van liefde; wanneer we jaar na jaar naar conferenties toe worden getrokken. Het oude Israël had ook zijn conferenties toen ze tijdens de grote feesten naar Jeruzalem stroomden. Waar de liefde verkilt, verliest men het verlangen om samen te komen. God zelf had de feesten ingesteld, en hoe meer godsvrucht onder de mensen, hoe meer ze toeleefden naar deze grote conferenties. Zo ook vandaag.”

– Johan O. Smith, tijdens een Pinksterconferentie

De onderlinge contacten zijn wezenlijk in het werken aan eenheid onder christenen.

De christenen in de jonge gemeenten trekken veel samen op, ook buiten de samenkomsten om.

De eerste Nederlandse gemeente

Dominee Jaap G. Littooij (1923–2017) wordt enthousiast voor de boodschap van evangelist Elias Aslaksen. In 1959 besluit hij zijn baptistenkerk in Almelo te verlaten. Meerdere personen en ook hele gezinnen gaan met hem mee. Met circa 70 personen beginnen zij samenkomsten te houden in een gehuurd zaaltje in Almelo. Min of meer los van elkaar, soms door interkerkelijke contacten of familierelaties, beginnen in de periode tussen 1958 en 1965 ook in een tiental andere plaatsen in Nederland huissamenkomsten.

Conferentiebezoek in Noorwegen

Sinds eind jaren ’50 bezoeken ook vanuit Nederland verschillende mensen de conferenties op Brunstad in Noorwegen, al zijn de financiële middelen schaars en heeft lang niet iedereen een eigen auto.

Er heerst grote dankbaarheid onder deze Nederlanders voor de Bijbelse boodschap die ze vanuit Noorwegen horen. Het spreekt hen aan om over de kracht en de genade te horen die God wil geven voor een leven als christen in de praktijk van elke dag. Ook het gemeenteleven spreekt hen aan, zoals onder andere apostel Paulus dat in zijn brieven in het Nieuwe Testament heeft beschreven, en wat ze daarvan zien in de gemeenten in Noorwegen waar zij op bezoek gaan. “Kom en zie,” had Elias Aslaksen gezegd, naar de uitnodiging van Filippus aan Natanaël.

Er heerst grote dankbaarheid onder deze Nederlanders voor de Bijbelse boodschap die ze vanuit Noorwegen horen.

Net als veel Noren, Duitsers en Denen trekken ook Nederlanders naar de conferenties op Brunstad.
Foto: Brunstadstiftelsen

Drukte bij de conferentietent in Heino (1964)

Spelletjesmiddag tijdens een conferentie in IJhorst (1965)

Vanaf deze begintijd zoeken meerderen eerlijk en oprecht naar God, zij leven vanuit hun persoonlijke geloof in Jezus Christus.

Beginjaren in Nederland

De huissamenkomsten, verspreid over Nederland, worden bezocht door mensen met uiteenlopende achtergronden, van (christelijk) gereformeerd en pinkstergemeente tot de baptistenkerk. De beperkte communicatiemogelijkheden in de zestiger jaren maken het niet eenvoudig om goed onderling contact te onderhouden tussen de jonge gemeenten, maar toch vindt er in Nederland al vanaf 1960 jaarlijks een nationale conferentie plaats, met vaak een of meerdere sprekers vanuit Noorwegen.

Vanaf deze begintijd zoeken meerderen eerlijk en oprecht naar God, zij leven vanuit hun persoonlijke geloof in Jezus Christus. Dit geloof wordt overgedragen op de volgende generatie, waarvan ook velen er bewust voor kiezen deel uit te blijven maken van onze geloofsgemeenschap.

Conferenties in Nederland

Vanaf 1966 komt de gemeente voor nationale conferenties samen op de ‘Kroeze Danne’ in Ambt Delden. Het landelijk gelegen terrein is in vervallen staat, maar met vereende krachten worden het terrein, de schuren en stallen opgeknapt en geschikt gemaakt voor gebruik. De bijeenkomsten vinden plaats in een grote tent, tot in 1993 een nieuwe samenkomstzaal wordt gebouwd die plaats biedt aan zo’n 1.500 personen.

Uit het hele land reizen we voor de landdagen, een pinksterconferentie en de zomerconferentie naar de ‘Kroeze Danne’, en vaak zijn er ook conferentiebezoekers uit Duitsland of andere landen. Tijdens de conferenties overnachten we in tenten, (sta)caravans, eenvoudige vakantiehuisjes of op de kamers en slaapzalen in een van de ‘barakken’.

Tussen de samenkomsten door is er tijd voor volleyballen en zwemmen en voor goede gesprekken bij de vijver of op het campingterrein. In de zomervakantie verblijven veel gezinnen meerdere weken op de ‘Kroeze Danne’, waarbij de kinderconferentie elk jaar een hoogtepunt is van de zomerconferentie.

Gezinnen trekken naar de ‘Kroeze Danne’ (1966).

Samenkomst in een tent in de jaren ’70.

Een nieuwe zaal is gereed in 1993.

Landweekenden en Meiweken

Van 2004 tot 2020 organiseren we als gemeente regelmatig ‘landweekenden’ en ‘meiweken’ op Pagedal in Stadskanaal en in verschillende jaren vinden daar ook internationale christelijke jeugdconferenties plaats met jongeren uit onder andere Duitsland en Noorwegen. Deze nationale en internationale conferenties door het jaar heen zijn momenten waarin jong en oud met elkaar optrekken in een positieve sfeer en waar tijd en gelegenheid is voor waardevolle onderlinge contacten.

Een musical over Daniël tijdens een Meiweek

Officiële naam

Lange tijd bestaat de geloofsgemeenschap in Noorwegen, Nederland en andere landen als een groep christenen zonder officiële naam en organisatie. Vandaag de dag zijn er gemeenten met dezelfde Bijbelse geloofsgrondslag in bijna 50 landen in alle continenten. Gaandeweg is uit praktische overwegingen de behoefte ontstaan om een naam aan te nemen, en om het profiel en de organisatie van de geloofsgemeenschap duidelijk vast te leggen.

Vanaf 2003 tot en met eind 2022 droeg de geloofsgemeenschap in Nederland de naam ‘Christelijke Gemeente Nederland’ (CGN).

Tegenwoordig bestaat de geloofsgemeenschap in Noorwegen en veel andere landen onder de naam ‘Brunstad Christian Church’ (BCC) en in 2023 hebben we ook in Nederland, om de internationale verbondenheid te benadrukken, de naam Brunstad Christian Church (BCC) aangenomen.

Samenzang tijdens een landweekend in januari 2017.

Gelegenheid om elkaar te spreken tijdens meiweken en landweekenden

Voorbereiding structuurwijziging CGN

Door de jaren heen hebben de verschillende gemeenten zelfstandige stichtingen opgericht. Deze structuur van losse stichtingen voldoet niet meer.

Een projectteam binnen Christelijke Gemeente Nederland buigt zich vanaf 2017 over het ontwerpen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur, gebruikmakend van de rechtsvorm ‘kerkgenootschap’.

De juridische rechtsvorm ‘kerkgenootschap’ sluit beter aan bij onze identiteit als geloofsgemeenschap, en geeft ons ruimte om invulling te geven aan het functioneren van onze christelijke gemeente in onze maatschappij.

BCC-federatie opgericht

In november 2021 wordt in Noorwegen de federatie van Brunstad Christian Church (BCC) opgericht. Internationale christelijke geloofsgemeenschappen die zich verbonden weten met de geloofsgrondslag van BCC krijgen hiermee de mogelijkheid om zich formeel aan te sluiten bij het internationale verband. Dit zal de internationale samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van media en kinder- en jeugdwerk vergemakkelijken en bevorderen. De nieuwe organisatiestructuur van onze gemeente, met de rechtsvorm kerkgenootschap, zal zo worden ingericht dat die goed aansluit bij de internationale BCC-federatie.

Digitale ontwikkelingen

In de jaren 2020-2022 raakt de wereldwijde coronapandemie ook ons als christelijke gemeente. Op landelijk niveau blijkt het samenkomen met grote groepen geen reële mogelijkheid. Sinds maart 2020 maken we veel gebruik van digitale middelen voor nationale geloofsopbouw, waaronder livestreams en hybride bijeenkomsten.

Al missen we in deze periode het ‘live’ samenzijn met onze vrienden uit andere gemeenten, in rap tempo ontdekken we nieuwe mogelijkheden om elkaar te versterken en het evangelie (online) uit te dragen.

De toepassing van digitale technieken zorgt er bovendien voor dat we gemakkelijker contact kunnen hebben met onze vrienden in gemeenten over de hele wereld. Dat versterkt het verlangen tot meer internationale eenheid, en we kijken ernaar uit om elkaar weer te zien op Brunstad.

Geloofsgenoten op vier locaties richten samen kerkgenootschappen op.

Oprichting kerkgenootschap

Op zondag 18 september 2022 richten geloofsgenoten op vier locaties in Nederland vier plaatselijke kerkgenootschappen en een nationaal kerkverband op. Een historisch moment: vanaf nu is onze geloofsgemeenschap officieel geregistreerd als kerkgenootschap.

Deze mijlpaal is het resultaat van een intensief proces, waarin is gewerkt aan het vormgeven van een juridische structuur die aansluit bij hoe wij als christelijke gemeente willen functioneren. Hierbij is gekozen om gebruik te maken van de rechtsvorm kerkgenootschap.

Vanaf dit moment gaan we binnen Nederland verder als vier (grotere) christelijke gemeenten: in Groningen, Twente, Gelderland en West-Nederland.

De internationale eenheid groeit

De aandacht voor internationale activiteiten en wereldwijde samenwerking is in de afgelopen periode sterk toegenomen, mede dankzij de het gereedkomen van forse uitbreidingen van conferentiecentrum op Brunstad, dat inmiddels Oslofjord Convention Center heet.

Nu er ruimte is voor vele duizenden personen per bijeenkomst en er veel overnachtingsmogelijkheden zijn, gaan we Brunstad steeds beter benutten tijdens internationale conferenties voor verschillende doelgroepen en de jeugdkampen, rondom hoogtijdagen als Pasen en Pinksteren en tijdens de zomerperiode.

De internationale conferenties door het jaar heen bewerken in een steeds grotere mate van eenheid, waarin ieder persoonlijk tot zijn recht komt met zijn unieke gaven, karakter en geestelijke ontwikkeling.

Bruisend plaatselijk gemeenteleven

In de vier plaatselijke gemeenten vindt een wekelijks gemeenteprogramma plaats, met christelijke samenkomsten en een breed scala van activiteiten voor diverse doelgroepen. Ook houden we christelijke vieringen zoals doopdiensten, het avondmaal en het opdragen van kinderen.

Binnen deze gemeenten leren we om zorg te dragen voor elkaar, kunnen we onze talenten ontdekken en ontwikkelen, en werken we samen aan een bruisend gemeenteleven, waarin activiteiten en Bijbelonderwijs voor kinderen en jongeren een grote plaats innemen.

Bij het Bijbelonderwijs maken we gebruik van wat BCC internationaal ter beschikking stelt, bijvoorbeeld Bible Kids en internationale Bijbelstudies voor jongeren. We zien de internationale conferenties als onderdeel van ons plaatselijke programma, en dragen bij aan deze conferenties middels vrijwilligerswerk, zang en muziek, woordverkondiging en geloofsgetuigenissen.