BCC Nederland is een kerkverband dat bestaat uit vier christelijke gemeenten met dezelfde geloofsgrondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC).

Op 18 september 2022 hebben afgevaardigden van de kerkgenootschappen BCC Gelderland, BCC Groningen, BCC, BCC Twente en BCC West-Nederland het kerkgenootschap BCC Nederland opgericht. Dit kerkgenootschap functioneert als een kerkverband voor de aangesloten BCC-gemeenten. Het kerkgenootschap heeft als doel:

  • het christelijk geloof overeenkomstig de BCCgrondslag te bevorderen onder alle mensen en hen die dat willen te leren om zich te houden aan wat Jezus heeft bevolen;
  • de randvoorwaarden en de reputatie van het christendom in de samenleving te bevorderen;
  • andere christelijke gemeenten die hun activiteiten baseren op de grondslag van de BCCfederatie te versterken en te ondersteunen;
  • andere organisaties die lid zijn van de BCCfederatie te versterken en te ondersteunen;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Documenten

Nieuws van BCC Nederland

ADRES

Almelosestraat 11
7601 PG Almelo

BESTUUR

Dhr. S. Bruins (voorzitter)
Mevr. A. Rozendom (penningmeester)
Mevr. C. van Oord (secretaris)

KVK

Kvk-nummer: 87865149

 

Contact