Meerdere generaties hebben tijdens de conferenties op Brunstad samen hun geloof  beleefd, hoogtijdagen gevierd en tussen landen, culturen en leeftijdsgroepen zijn vriendschapsbanden gesmeed. 

Brunstad Christian Church (BCC) wil nieuwe generaties kansen geven om hetzelfde te ervaren, door conferenties te blijven organiseren voor jongeren, kinderen en volwassenen die samen willen komen voor geloofsopbouw en gemeenschap.

Conferentiecentrum belangrijk voor de ontwikkeling van de gemeente

Het samenzijn tijdens deze conferenties is van doorslaggevend belang geweest voor de ontwikkeling van zowel individuen als de gemeente. Hier hebben mensen uit alle delen van de wereld belangrijke besluiten genomen voor hun persoonlijke geloofsleven; hier hebben opwekkingen plaatsgevonden en zijn jonge mensen wedergeboren tot een trouw en oprecht leven in navolging van Jezus.

Een plek om samen te komen

Sinds de gemeente in 1956 de boerderij Nedre Brunstad in Sandefjord, Noorwegen, kocht, is dit de internationale ontmoetingsplek voor de conferenties.

Sinds de jaren vijftig is er veel veranderd, zowel qua gebouwen, organisatie als manier van werken. Brunstad is van een kleine vervallen boerderij aan het fjord uitgegroeid tot een modern congresdorp met ruimte voor vele duizenden gasten.

Eigendom in een aparte stichting

BCC en haar leden hebben het terrein 50 jaar lang ontwikkeld en in bezit gehad, tot het in 2002-2006 werd overgedragen aan de Brunstad Foundation. Sindsdien is de gemeente geen eigenaar meer van het terrein.

Dit met de bedoeling om een scheiding aan te brengen tussen enerzijds de gemeente als geloofsgemeenschap en anderzijds de bedrijfsvoering en het beheer van onroerend goed. In 2022 is de bouw voltooid en op dat moment is ook de splitsing afgerond.

De internationale conferenties en jongerenkampen zijn nog steeds het hele jaar door belangrijke ontmoetingsmomenten voor de leden, en BCC Event is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.

Leden hebben privéovereenkomsten ondertekend

Meer dan 4.000 personen hebben gekozen om overeenkomsten te ondertekenen voor huisvesting tijdens de conferenties. De overeenkomsten hebben een duur 20 of 50 jaar. Deze overeenkomsten droegen eraan bij dat de gemeente een geschikte faciliteit heeft om samen te komen voor christelijke conferenties.

Lees meer: Development at Oslofjord Convention Center – Financing model

Velen hebben warme jeugdherinneringen aan de conferenties op Brunstad. Nu zet de volgende generatie de traditie voort.

Er is een gebruikerscoöperatie opgericht (Samvirk) die de belangen van de leden ten opzichte van het Oslofjord Convention Center in de toekomst zal behartigen, en meer dan 2.000 jonge gelovigen hebben hun interesse getoond.

Het feit dat zovelen de conferenties steunen, toont aan dat samenkomen rond de christelijke boodschap ook waardevol is voor jonge mensen in deze tijd.

Toekomstige conferenties

Een van de speerpunten van de BCC-federatie is het doorontwikkelen van de conferenties. De waarde van het delen van geloofsopbouw, gezamenlijke maaltijden en gedenkwaardige ervaringen zorgt ervoor dat deelnemers keer op keer terugkomen.

De voltooide conferentiefaciliteit biedt geheel nieuwe mogelijkheden om samen te komen rond het geloof. BCC Event werkt aan het plannen van toekomstige evenementen die de internationale gemeenschap samenbrengen, zowel voor hen die fysiek ter plaatse deelnemen als voor hen die digitaal aansluiten.

Lees meer