Geven aan BCC Nederland

Voor het uitvoeren van onze missie, het zendingsbevel van Jezus, zijn wij afhankelijk van giften van mensen die deze missie graag willen ondersteunen.

We zijn dankbaar voor de vrijgevigheid van onze leden en donateurs. Door deze giften kan BCC Nederland aan haar doelstellingen werken.
Op deze pagina vindt u praktische informatie over het geven aan BCC Nederland.

Onze doelstellingen

BCC Nederland heeft als doel:

  • het christelijk geloof overeenkomstig de BCC–grondslag te bevorderen onder alle mensen en hen die dat willen te leren om zich te houden aan wat Jezus heeft bevolen;
  • de randvoorwaarden en de reputatie van het christendom in de samenleving te bevorderen;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

BCC Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Uw gift moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze vindt u op de website van de Belastingdienst.

In de ANBI-zoeker van de Belastingdienst kunt u checken of een organisatie een ANBI is.

RSIN

Wie een gift aan BCC Nederland wil aftrekken van de inkomstenbelasting heeft daarvoor het RSIN van BCC Nederland nodig: 864430371.

Let op! Voor aftrek van giften aan een plaatselijk kerkgenootschap dient het RSIN van het plaatselijke kerkgenootschap te worden gebruikt. Dit nummer vindt u op de desbetreffende website.

Beleidsplan

Van een ANBI wordt verwacht en geëist om transpart te handelen. Dit willen wij als bestuur ook, niet in de laatste plaats in de verantwoording naar onze leden en donateurs. Daarom publiceren wij ons beleidsplan en onze jaarrekening en brengen wij verslag uit over onze activiteiten.

Hieronder vindt u het actuele beleidsplan van BCC Nederland. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop wij als ANBI onze doelstelling willen bereiken.

Beleidsplan van BCC Nederland

Gerelateerd