Besluiten van de nationale vergadering

Op 27 november 2023 stemde de nationale vergadering van BCC Nederland over diverse voorgelegde besluiten. Hieronder een overzicht van de genomen besluiten.

De nationale vergadering is de hoogste autoriteit op het gebied van organisatorische, praktische en economische zaken. De vergadering bestaat uit afgevaardigden die worden gekozen uit en door de plaatselijke gemeenten. De nationale vergadering komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Elk jaar stelt de nationale vergadering de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Andere typische zaken zijn de vaststelling van beleidsplannen en de benoeming van bestuurs- en commissieleden.

Tijdens de nationale vergadering van 27 november 2023 zijn de volgende besluiten aangenomen:

  • Het beleidsplan voor 2024 is vastgesteld.
  • Het communicatieplan voor 2024 is vastgesteld: hierin is uitgewerkt hoe BCC Nederland werkt aan communicatie naar leden en stakeholders, wat haar communicatiedoelen en communicatieboodschappen zijn en wat het aangevraagde budget is voor communicatie.
  • De begroting voor 2024 is vastgesteld, met een begroting van € 178.690.
  • De (her)benoeming van een bestuurslid van BCC Nederland en van enkele commissieleden.

Organisatie BCC Nederland


Gerelateerd