BCC Groningen

BCC Groningen
BCC Groningen is een zelfstandige plaatselijke gemeente die vertegenwoordigers afvaardigt naar de nationale vergadering van het kerkverband.

BCC Gelderland

BCC Gelderland
BCC Gelderland is een zelfstandige plaatselijke gemeente die vertegenwoordigers afvaardigt naar de nationale vergadering van het kerkverband.

BCC Twente

BCC Twente
BCC Twente is een zelfstandige plaatselijke gemeente die vertegenwoordigers afvaardigt naar de nationale vergadering van het kerkverband.

BCC West-Nederland

BCC West-Nederland
BCC West-Nederland is een zelfstandige plaatselijke gemeente die vertegenwoordigers afvaardigt naar de nationale vergadering van het kerkverband.

Kerkverband BCC Nederland
Nationale oudsten

Voorganger en mededienaren
BCC Nederland heeft één nationale voorganger en drie nationale mededienaren (samen nationale oudsten). De nationale oudsten zijn binnen BCC Nederland het orgaan met de hoogste autoriteit op het gebied van geloof en leer. Zij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van BCC Nederland, (de inrichting van) de pastorale zorg voor de leden van BCC Nederland en voor het beheer van de leer. Zij zijn verantwoordelijk voor de christelijke inhoud van de evenementen en activiteiten van BCC Nederland.

Nationale vergadering

Nationale vergadering
Dit orgaan is de hoogste autoriteit op het gebied van organisatorische, praktische en economische zaken. De vergadering bestaat uit afgevaardigden die worden gekozen uit en door de plaatselijke gemeenten. Elk jaar stelt de nationale vergadering de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Andere typische zaken zijn de vaststelling van beleidsplannen en de benoeming van bestuurs- en commissieleden.

Bestuur

Bestuur
Het bestuur van BCC Nederland is, binnen de kaders en begroting die de nationale vergadering vaststelt, verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van BCC Nederland en om de activiteiten van BCC Nederland te bevorderen. Het bestuur zorgt voor een adequate organisatie van de activiteiten, stelt gezamenlijk beleid op en bepaalt de voorwaarden voor de gezamenlijke programma's en diensten van BCC Nederland aan de plaatselijke gemeenten.

Lidmaatschapscommissie

Lidmaatschapscommissie

De lidmaatschapscommissie houdt toezicht op lidmaatschapsaangelegenheden. Leden van de lidmaatschapscommissie worden deels benoemd door de nationale oudsten en deels benoemd door de nationale vergadering.

Benoemingsadviescommissie

Benoemingsadviescommissie

Deze commissie draagt leden voor voor het bestuur, de lidmaatschapscommissie en de benoemingsadviescommissie. Leden van deze commissie worden gekozen door de nationale vergadering.

Werkgroepen

Werkgroepen

Het bestuur richt werkgroepen in die een bepaalde opdracht meekrijgen en een te besteden budget.