Categorie archieven: Organisatie

Good governance dag: visie en samenwerken

Met ongeveer 30 personen kwamen we op zaterdag 20 april bij elkaar voor een verbindende...

Doelgericht communiceren over BCC – Schrijfworkshop 2023

BCC Nederland vertelt graag over haar profiel als christelijke geloofsgemeenschap, die gebaseerd is op Bijbelse...

Besluiten van de nationale vergadering

Op 27 november 2023 stemde de nationale vergadering van BCC Nederland over diverse voorgelegde besluiten....

Informatieve dag voor BCC-besturen

Als radertjes in een groter geheel, zo zijn de bestuurders van de BCC-gemeenten dienstbaar aan...

Nationale vergadering: besluiten die de hele gemeente aangaan

Minstens twee keer per jaar houdt BCC Nederland een nationale vergadering, waarop besluiten worden genomen...

Geven naar draagkracht

Een rechtvaardig giftenmodel voor de BCC-gemeenten Vanaf het begin van de gemeente zijn de activiteiten...

Good Governance programma voor bestuurders

Bestuurders, voorgangers en werkgroep- en commissieleden van de BCC-kerkgenootschappen zijn op zaterdag 13 mei jl....

Gemeenteleden en afgevaardigden stemmen over begroting 2023

Voor de tweede keer konden de gemeenteleden van BCC Nederland formeel stemmen over belangrijke besluiten...

Met oprichting van kerkgenootschappen klaar voor de toekomst

Op zondag 18 september 2022 richtten geloofsgenoten op vier locaties in Nederland vier plaatselijke kerkgenootschappen...

Statuten en beleidsplannen

Bekijk hier de statuten van de BCC-gemeenten en het nationale kerkverband.