Good Governance programma voor bestuurders

Bestuurders, voorgangers en werkgroep- en commissieleden van de BCC-kerkgenootschappen zijn op zaterdag 13 mei jl. bij elkaar voor een inspirerende dag met visie en informatie. Deze ‘Good Governance dagen’ zijn bedoeld om bestuurders te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak en om elkaar op de hoogte te houden van plannen en ontwikkelingen.

Namens het bestuur van BCC Nederland heet voorzitter Siemen Bruins de circa vijftig deelnemers hartelijk welkom. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de gedreven inzet van de bestuurders en werkgroep- en commissieleden die bijdragen aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor het gemeenteleven.

Het programma voor deze dag is gevarieerd met bijdragen vanuit de verschillende organen en werkgroepen van BCC. Ook de gelieerde organisatie Active sport- en activiteitenvereniging is deze dag vertegenwoordigd om zo de samenwerking met de BCC-besturen verder te versterken.

Circa 50 deelnemers aan de ‘Good Governance dag’ op 13 mei.

Bestuurlijke onderwerpen en updates vanuit werkgroepen

De belangrijkste onderwerpen voor deze dag zijn:

  • Ontwikkelingen van de internationale BCC-federatie en een terugkoppeling van de besluiten van het representantskap – de vergadering van internationale afgevaardigden van de BCC-federatie.
  • Evaluatie van het proces voor de vertegenwoordiging namens de Nederlandse BCC-kerkgenootschappen in het representantskap.
  • Inbreng van de nationale oudsten:
    • Voornemen om het lidmaatschapsproces van de BCC-kerkgenootschappen uiterlijk deze zomer af te ronden zodat helder is wie als leden zijn ingeschreven.
    • Visie op huisvesting voor de plaatselijke gemeenten. Voor een bloeiend gemeenteleven is het nodig dat de plaatselijke gemeenten huisvestingsvoorzieningen hebben om samen te kunnen komen voor geloofsopbouw. Daarbij is de visie dat deze voorzieningen toekomstgericht worden ontwikkeld, om bijvoorbeeld interactief Bijbelonderwijs en digitale of hybride bijeenkomsten beter te faciliteren. Toekomstgericht betekent ook dat de plaatselijke gemeenten bij hun plaatselijke besluiten rekening houden met de nationale en internationale ontwikkelingen en behoeften.
  • Ontwikkelingen van Active sport- en activiteitenvereniging.
  • Updates vanuit de ondersteunende werkgroepen Communicatie, Sociale Veiligheid, ICT, Gegevensbescherming, Financiën, Compliance en de Benoemingsadviescommissie.
  • Aandachtspunten voor de verschillende onderdelen van de planning- en controlcyclus.

Tijdens de goed verzorgde lunch is er volop gelegenheid om na te praten over de informatie en ervaringen uit te wisselen. In de middag zijn er verschillende werksessies, waarbij de bestuurders van BCC en Active samenwerken aan een eerste aanzet voor het jaarprogramma voor 2024.

De verschillende werkgroepen vertellen waar zij de afgelopen maanden aan gewerkt hebben, en wat er voor de komende periode op de planning staat.

BCC Nederland heeft een coördinerende taak

Christina

Christina, secretaris van BCC Nederland, kijkt met een voldaan gevoel terug op deze eerste ‘Good Governance dag’ van 2023:

‘We merken dat zo’n dag echt in een behoefte voorziet! De vrijwillige bestuurders van de kerkgenootschappen hebben een grote verantwoordelijkheid en een breed takenpakket. Daar willen wij ze graag in ondersteunen, zodat de bestuurders hun werk op een goede manier en met vertrouwen kunnen uitvoeren. Daarom zijn ondersteunende werkgroepen opgericht om bestuurders te voorzien van kennis en handvatten voor hun taak,’ legt Christina uit.

‘In de werkgroepen werken bestuurders en andere vrijwilligers die affiniteit hebben met een bepaald beleidsterrein samen. Als BCC-Nederland hebben wij een coördinerende taak als het gaat om de inzet van deze werkgroepen.’

Voortvarend aan de slag

Christina is enthousiast over het vele werk dat er in de afgelopen maanden verzet is: ‘Sinds de oprichting van de kerkgenootschappen in september vorig jaar is er veel gebeurd! De besturen hebben hard gewerkt om hun processen in te richten en zich de materie eigen te maken. De eerste ledenvergaderingen zijn gehouden, beleidsplannen en begrotingen zijn opgesteld. Ook de commissies en werkgroepen zijn voortvarend met hun opdracht aan de slag gegaan. We merken een enorme bereidheid en drive om bij te dragen aan de missie die we als kerkgenootschap samen willen uitvoeren.’

De volgende ‘Good Governance dag’ staat in september op de planning, waarbij opnieuw aandacht zal zijn voor bestuurlijke onderwerpen en updates vanuit de werkgroepen.