“Ga dan heen, onderwijs al de volken,
hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

– MATTEÜS 28:19

Onze geloofsgrondslag is gebaseerd op de Bijbel als de Heilige Schrift, gegeven door inspiratie van God, die alles bevat wat de mens nodig heeft voor zijn verlossing. Wij zien de Bijbel als het enige gezaghebbende geschrift.

  • Wij geloven in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
  • Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, ontvangen door de Heilige Geest en in de wereld geboren uit de maagd Maria, onberispelijk in het leven, gekruisigd en gestorven voor onze zonden, opgestaan ​​tot onze rechtvaardiging.
  • Wij geloven dat de Helper, de Heilige Geest, ons zal leren en herinneren aan alles wat Jezus ons heeft opgedragen.

We onderschrijven de Apostolische geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Wij geloven dat christen zijn een vrijwillige keuze en overtuiging is om te leven als navolger van Christus naar het Woord van God, de Bijbel. Navolgers van Christus vormen het lichaam, de gemeente, waarvan Christus Jezus het hoofd is. Ons doel is dat ieder lid aan Christus Jezus verbonden wordt, en elk lid op zijn wijze meewerkt aan de opbouw van de gemeente.

Verder is onze geloofsgrondslag gebaseerd op de leerstellingen, waarden en christelijke inhoud waar Johan O. Smith voor stond. Zijn artikelen in het maandblad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten), zijn achtergelaten brieven en zijn boeken uitgegeven door Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag geven daar inzicht in.

Lees meer over Johan O. Smith Bestel hier literatuur van Johan O. Smith