Een veilige gemeente is geen vanzelfsprekendheid. Daarom is bewustwording nodig en goede afspraken. Ons beleid voor sociale veiligheid is allereerst gericht op preventie: het voorkomen of zo vroeg mogelijk stoppen van ongewenst en onacceptabel gedrag.

Toch moeten we erop voorbereid zijn om te handelen bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag binnen onze gemeente. Wij staan voor nultolerantie als het gaat om grensoverschrijdend gedrag of misbruik in welke vorm dan ook.

Open cultuur

In een veilige gemeente is openheid. Daarom werken wij actief aan een open cultuur, waarin leden zich vrij voelen om vragen te stellen en als er zorgen zijn, die te delen. Wie zorgen uit, mag erop rekenen dat BCC op geen enkele manier wegkijkt maar die zorgen serieus neemt. Bij een open cultuur hoort ook een laagdrempelige samenwerking met bevoegde en hulpverlenende instanties.

Het beleid sociale veiligheid van BCC Nederland

Beleidsplan voor veilig kinder- en jeugdwerk
Protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik
Werkwijze vertrouwenspersonen BCC Nederland