Nationale samenkomst: ‘Persoonlijke omgang met God’

Op zondagmorgen 30 april zijn jong en oud in de vier BCC-gemeenten bij elkaar voor een gezamenlijke online samenkomst.

Live beelden van de verschillende gemeentelocaties zijn via een groot scherm in iedere zaal te volgen. Alle vier gemeenten dragen vandaag bij in de vorm van woordverkondiging, getuigenissen, gebed, muziek en zang.

Nationaal voorganger Jan-Hein Staal begint de samenkomst.

Na gezamenlijk gebed en zang, maakt nationaal voorganger Jan Hein Staal een begin met een citaat uit Handelingen 17: 26-28:

“En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen, en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij Hem al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons.”

De Here is niet ver van een ieder van ons, maar hoe komt het dan dat wij Hem alleen al tastende kunnen vinden? Dat komt omdat wij als mens van nature niet op het hemelse gericht zijn.

Daarom geeft God omstandigheden met de bedoeling dat wij Hem door die omstandigheden gaan zoeken. David was zo iemand die de Here zocht, en hij uit zijn verlangen naar een omgang met God bijvoorbeeld in Psalm 25:4: ‘Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden!’ De woordverkondiging van deze ochtend spoort ons aan om in onze omstandigheden zo’n persoonlijke omgang met God te krijgen.

Samen zingen kan ook met vier gemeenten tegelijkertijd, op verschillende locaties.

Bijdragen uit alle vier gemeenten

Het techniekteam brengt ons soepel van West-Nederland, naar Twente, Groningen en Gelderland. We horen afwisselend woordverkondiging, zang en persoonlijke getuigenissen van geloofsgenoten uit de verschillende gemeenten. Wat is het opbouwend om van zovelen een echo van de boodschap van deze ochtend te mogen horen.

Een groepje uit BCC Gelderland zingt een lied.

Samenzijn voorziet in behoefte

Na de gezamenlijke samenkomst vervolgt iedere BCC-gemeente de dag met een eigen programma. In BCC Gelderland gaan we na de bijeenkomst buiten lunchen. De zon schijnt en velen benutten deze mooie middag om elkaar te spreken. Ook de kinderen hebben het naar de zin en spelen in de speeltuin en op het gras met elkaar. Iets verderop wordt er gevoetbald door een groepje jongeren. Een aantal jongeren bemenst de koffiebar en voorziet iedereen van een hapje en drankje. Het is duidelijk dat ook deze ontspannen manier van samenzijn voor en na de bijeenkomsten de onderlinge eenheid versterkt.

“Wat fantastisch dat ik op de samenkomsten leer over de weg naar een ‘door en door’ gelukkig leven, hoe de omstandigheden ook zijn. En dat samen met vrienden van allerlei leeftijden, jong en oud, geen generatie-kloof. Vandaag ben ik enorm opgewekt om God nog veel meer te zoeken in mijn omstandigheden, en gehoorzaam te zijn aan wat God mij wil leren.”

– Justin (links achter in beeld)

“Ik heb ernaar uitgekeken, om weer een groot deel van onze Nederlandse geloofsgenoten te zien en te horen, ook al is het deels via een scherm.  Het is zo fijn om de saamhorigheid te merken. Het zien van elkaar is voor mij een stimulans om mijn vrienden op het hart te dragen en voor ze te bidden.”  

– Inge