Je leven bouwen op de rots – enthousiast voor de Bergrede

Een Paaskamp met als hoogtepunt een feestelijke thema-avond over de belangrijkste toespraak van Jezus; het is de afsluiting van een periode waarin vele duizenden jongeren zich verdiepten in deze levensbepalende woorden van Jezus.

Noorwegen ligt voor de meesten niet bepaald om de hoek. Toch reizen veel jongeren vanuit de hele wereld naar de camps georganiseerd door Brunstad Ungdomsklubb (Brunstad Jeugdclub), die worden gehouden in het Oslofjord Convention Center (Brunstad) in Noorwegen. De camps bieden een unieke afwisseling van geloofsopbouw en activiteiten, waarbij de tieners begeleiding krijgen van bijna evenveel jongvolwassen ‘mentoren’, die zich als vrijwilligers inzetten.

Ook ruim 300 jongeren uit Nederland reisden af naar het Paaskamp, dat begin april plaatsvond. Waarom ze ervoor kiezen om deel te nemen? Die vraag stellen we aan enkele jongeren uit gemeente BCC West-Nederland.

Lees meer: De Bergrede – de belangrijkste toespraak ooit?

Persoonlijk geloof

Eunike: “In de Bergrede ligt norm veel hulp en wijsheid hoe ik als christen kan leven.”

Eunike uit BCC West-Nederland is een van de mentoren tijdens het camp. Overdag doet ze samen met tieners uit diverse gemeenten allerlei creatieve activiteiten. Ze vertelt:

“In de allereerste plaats is het voor mij belangrijk om naar het camp te gaan, omdat ik daar opbouw voor mijn persoonlijke geloof krijg. Wat ik bijzonder vind aan de Bergrede is dat het een toespraak is van Jezus zelf! Daarin ligt enorm veel hulp en wijsheid hoe ik als christen kan leven. Juist als ik strijd tegen het kwade in mijzelf, dan wordt het steeds beter en fijner om bij mij te zijn – zo kan ik een goede mentor zijn voor de jongeren om mij heen. Een van de zaligsprekingen is: ‘Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’ Ik merk dat ik hulp en wijsheid van God nodig heb, dat ik daarin ‘arm’ ben. Maar God wil mij in elke situatie vertellen wat het beste is om te doen of zeggen, en zo word ik tot zegen! Daar strek ik me naar uit.”

Tessa: “De inhoud komt nóg meer tot leven als je hier bent.”

Tessa, eveneens een van de mentoren, vult aan:

“Ik weet dat ik op de samenkomsten dingen kan leren die mij helpen om meer te leven naar de woorden van Jezus. Dat zorgt voor een gelukkig leven al hier op aarde, en ook later in de eeuwigheid.”

Ze heeft het er graag voor over om naar Brunstad te reizen.  “Hoewel je de samenkomsten ook thuis kan volgen, is het extra gaaf om samen met je vrienden samen te zijn, en als je hier in de zaal zit komt de inhoud nóg meer tot leven!”

“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet,
die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen
en de winden waaiden en stortten zich op dat huis,
maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.”

Mattheüs 7: 24-25

Een interactief onderdeel met interessante dilemma's: wat zou jij kiezen?
Wat zal Martine zeggen? En wat zal Sindre zeggen? De jongeren denken mee over lastige keuzes in het dagelijkse leven.
Met projectoren verschijnen Bijbelse personages in de zaal, die commentaar geven op een interactieve video.

Helder doel

Sven: “Ik wil een actieve houding hebben om het goede te doen.”

Sven is een van de deelnemende tieners uit West-Nederland, en heeft tijdens het Paaskamp meegedaan met ijshockey met de plaatselijke club Westcoast Wolves. Naast de spannende wedstrijden maakten de samenkomsten indruk: “We hoorden om niet uit te stellen om Gods wil te doen, en om een actieve houding te hebben als het gaat om het goede te doen. Daar ga ik thuis mee aan het werk!”

Ook Tessa is blij dat ze erbij kon zijn: “Ik heb nu mijn doel weer extra helder voor ogen. Ik wil elk vers uit de Bergrede toepassen in mijn leven. ‘Zalig zijn de barmhartigen’, ik wil barmhartig zijn. ‘Zalig zijn de reinen van hart’, ik wil mijn hart rein bewaren. ‘Wees niet bezorgd’, ‘Oordeel niet’. En zeker ook Matteüs 7:7 ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.’ Ik heb wijsheid en hulp van Jezus nodig en geloof dat ik dat krijg als ik erom bid en ernaar zoek.”

Over het internationale jongerencamp

Het BUK Paascamp vindt jaarlijks plaats in de week voorafgaand aan Pasen.  Naast de vele dagactiviteiten waar de deelnemers aan deel kunnen nemen, vinden er in de avonduren geloofsversterkende bijeenkomsten plaats: jeugdsamenkomsten en opwekkingsamenkomsten. Dit jaar is er een speciale spelshow waarin de jongeren op verschillende posten een code moeten kraken door het juiste Bijbelvers uit de Bergrede te vinden. Deelname vanuit Nederland wordt georganiseerd en bekostigd vanuit vereniging Active.

Code Breaker:  jongeren kraken op verschillende posten een code door het juiste Bijbelvers uit de Bergrede te vinden.
Ook jongens uit BCC Gelderland zijn afgereisd naar het paascamp
Deze meiden uit BCC Twente doen mee aan een ijshockeytoernooi