Besluiten van de nationale vergadering

Op 17 juni 2024 stemde de nationale vergadering van BCC Nederland over verschillende voorgelegde besluiten. In dit artikel lees je over de aangenomen besluiten.

De nationale vergadering is de hoogste autoriteit op het gebied van organisatorische, bestuurlijke en economische zaken. De vergadering bestaat uit afgevaardigden die worden gekozen uit en door de plaatselijke gemeenten.

De nationale vergadering komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Elk jaar stelt de nationale vergadering de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Andere typische zaken zijn de vaststelling van beleidsplannen en de benoeming van bestuurs- en commissieleden.

Aangenomen besluiten

Tijdens de nationale vergadering van 17 juni 2024 zijn de volgende besluiten aangenomen:

Organisatie BCC Nederland


Gerelateerd