Gemeenteleden en afgevaardigden stemmen over begroting 2023

Voor de tweede keer konden de gemeenteleden van BCC Nederland formeel stemmen over belangrijke besluiten binnen hun BCC-gemeente, en de afgevaardigden van elke gemeente brachten hun stem uit in de nationale vergadering.

Nu de BCC-kerkgenootschappen een feit zijn, organiseert elk plaatselijk bestuur minimaal drie keer per jaar een ledenvergadering. Op zondag 27 november stemden de gemeenteleden van de vier BCC-gemeenten over het beleidsplan en de begroting van 2023. De dag erop vond de nationale vergadering van het kerkverband plaats, die twee keer per jaar gehouden wordt.

Organisatiestructuur

Elk BCC-kerkgenootschap heeft dezelfde organisatiestructuur: voor geestelijke en pastorale zaken zijn de voorganger en mededienaren van de gemeente verantwoordelijk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatorische en financiële zaken. Daarbij werkt het bestuur binnen de kaders die de leden tijdens de ledenvergadering vaststellen.

De voorzitter geeft een toelichting op diverse onderdelen op de agenda, hier in BCC Groningen.
Tijdens de ledenvergadering kan de voorganger ervoor kiezen om zijn visie te delen op het gemeenteleven.  

Plaatselijke ledenvergadering

De ledenvergaderingen werden in een gemeentezaal gehouden, of vonden plaats via een online platform; elk bestuur kan hieraan zelf een invulling geven. Tijdens de ledenvergadering kan ook de voorganger een moment gebruiken om zijn visie te delen op het gemeenteleven. Daarna is het tijd om te stemmen over verschillende onderdelen. Alle leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd en het stemmen vindt plaats via een online app, waarop alle deelnemers kunnen volgen hoe de stemming verloopt. Voorafgaand aan de vergadering zijn de stukken gedeeld met de gemeenteleden, zodat zij zich kunnen inlezen en vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen sturen aan het BCC-bestuur.

Beleidsplannen vastgesteld

Het gedeelde beleidsplan en de begroting hebben betrekking op de activiteiten die volgend jaar binnen de BCC-kerkgenootschappen zullen plaatsvinden. Belangrijke onderdelen van de begroting zijn huisvesting voor de gemeente, deelname aan christelijke conferenties, de kosten van plaatselijke bijeenkomsten en kosten voor de nationale en internationale organisatie. In verschillende gemeenten werd er daarnaast gestemd over beleidsplannen voor sociale veiligheid en gegevensbescherming. Met een grote meerderheid van stemmen zijn de plannen zoals gepresenteerd vastgesteld.

De beleidsplannen en begrotingen voor 2023 zijn vastgesteld en te vinden op deze website bij de pagina’s van de betreffende gemeenten.

Nationale vergadering

Elke ledenvergadering vaardigt enkele personen af die het kerkgenootschap vertegenwoordigen op de nationale vergadering. Afgevaardigden van elke gemeente stemden op maandag 28 november over de nationale beleidsplannen en de begroting van BCC Nederland. Dit betrof eveneens een algemeen beleidsplan, het beleidsplan voor welzijn en sociale veiligheid, en het beleidsplan voor gegevensbescherming. Ook deze documenten zijn vastgesteld tijdens de nationale vergadering.

Bekijk de beleidsplannen voor BCC Nederland

De nationale vergadering in groepen via MS Teams plaats, en de afgevaardigden behartigen de belangen van hun BCC-gemeenten.

Elke stem is belangrijk

Bij een te nemen besluit is het wenselijk is dat de stemming representatief is voor alle personen waarop het besluit van invloed is. Om ervoor te zorgen de genomen besluiten in de ledenvergadering breed worden gedragen, willen de besturen graag dat zoveel mogelijk leden zich hierover uitspreken. Daarbij zijn de besturen blij met alle inbreng door middel van vragen en opmerkingen van leden die het beste voor het geheel voor ogen hebben, want dit verhoogt de kwaliteit van de besluiten. Het is fijn dat diverse leden van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

Een ledenvergadering heeft een meer officieel karakter dan we als gemeente gewoonlijk gewend zijn als we bij elkaar komen voor een christelijke bijeenkomst. Het is dus best even wennen aan deze manier van werken, maar het is mooi om te zien hoeveel betrokkenheid er nu al is. Dat zorgt ervoor dat de organisatiestructuur zoals die onlangs is ingericht gaat functioneren zoals het is bedoeld. De volgende ledenvergaderingen staan gepland in februari, en de eerstvolgende nationale vergadering zal in mei of juni plaatsvinden.

Goede opkomst in BCC West-Nederland tijdens de ledenvergadering.