Benoeming vertrouwenspersonen

Tijdens de nationale vergadering van 17 juni stemden afgevaardigden uit de BCC-gemeenten over de benoeming van vier vertrouwenspersonen. Lees in dit artikel meer over wat deze vertrouwenspersonen doen en hoe je contact met ze kunt opnemen.

BCC heeft veiligheid hoog in het vaandel. Al tientallen jaren heeft onze gemeente beleid voor sociale veiligheid, met extra aandacht voor de veiligheid van kinderen en jongeren. Ook heeft onze gemeente al jarenlang onafhankelijke vertrouwenspersonen, met wie je contact kunt opnemen om zorgen vertrouwelijk te bespreken.

Het beleid heeft door de jaren heen meerdere keren een update gekregen, bijvoorbeeld naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen. Onze gemeente kreeg een nieuwe juridische structuur met de oprichting van de BCC-kerkgenootschappen in 2022. Het beleid voor sociale veiligheid is nu op onderdelen aangepast, om goed aan te sluiten bij de nieuwe structuur.

Dit was meteen een goed moment voor een wijziging in de functie en teamsamenstelling van de vertrouwenspersonen. De nationale afgevaardigden gaven tijdens de vergadering hun steun aan de benoeming van de nieuwe vertrouwenspersonen. Het team bestaat nu uit twee mannen en twee vrouwen, uit verschillende BCC-gemeenten.

We zijn enorm dankbaar voor de vertrekkende vertrouwenspersonen die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor deze belangrijke taak. En we zijn heel dankbaar dat we opnieuw mensen hebben gevonden die zich hiervoor willen inzetten.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Bij een vertrouwenspersoon kun je in veiligheid je verhaal kwijt. Je kunt met hen contact opnemen bij:

  • (vermoedens van) kindermishandeling
  • (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag bij activiteiten van BCC
  • (vermoedens van) seksueel misbruik door personen die binnen BCC een functie bekleden of bekleed hebben

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden. Soms is het (in eerste instantie) genoeg om je verhaal te delen. De vertrouwenspersoon zal daar uiteraard vertrouwelijk mee omgaan. De vertrouwenspersoon kan ook advies geven over vervolgstappen zoals het betrekken van een bevoegde instantie of begeleiden naar pastorale hulp.

Lees ook: Werkwijze vertrouwenspersoon BCC Nederland

Contact met vertrouwenspersonen

De vier vertrouwenspersonen komen uit vier verschillende BCC-gemeenten. Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon uit je eigen gemeente of uit een andere gemeente. Je vindt de contactgegevens van de vertrouwenspersonen op de pagina Vertrouwenspersonen.

Voor meer informatie over het beleid voor sociale veiligheid verwijzen we je graag naar deze pagina.