Good governance dag: visie en samenwerken

Met ongeveer 30 personen kwamen we op zaterdag 20 april bij elkaar voor een verbindende en inhoudsrijke ‘Good governance dag’ in Houten.

Om te kunnen werken aan ons doel: het evangelie van Jezus uitdragen in onze gemeenten en daarbuiten, hebben wij als gemeente een solide organisatie nodig die ervoor zorgt dat de randvoorwaarden in orde zijn. Daarom heeft BCC Nederland werkgroepen ingericht, die BCC Nederland en de plaatselijke besturen ondersteunen bij verschillende beleidsvelden. Daarnaast heeft de organisatie een lidmaatschaps- en benoemingsadviescommissie.

De ‘Good governance dag’ was gericht op de vrijwilligers die deel uitmaken van deze werkgroepen en commissies, uit de vier BCC-gemeenten in Nederland.

Werkgroepen en commissies

  • Werkgroep sociale veiligheid: ontwikkelt, evalueert en actualiseert het beleid van BCC met betrekking tot sociale veiligheid.
  • Werkgroep gegevensgebruik: ontwikkelt beleid op AVG en zorgt voor het uitdragen daarvan, waaronder bewustmaking van gegevensgebruik.
  • Werkgroep communicatie: stelt een communicatieplan op en geeft daar uitvoering aan, o.a. op het gebied van websites, sociale media, netwerken, perscontact.
  • Werkgroep ICT: ontwikkelt beleid op een goede, veilige en betrouwbare informatievoorziening en faciliteert het gebruik van ICT.
  • Werkgroep compliance: ondersteunt de besturen bij het voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Werkgroep financiën: ondersteunt de besturen met betrekking tot de financiële beheersing van de kerkgenootschappen en levert formats voor presentatie van de financiën.
  • Werkgroep samenwerking BCC-federatie: borgt dat de financiële bijdrage van de BCC-gemeenten aan de BCC-federatie passen binnen de doelstellingen, en ondersteunt de besturen daarbij.
  • Lidmaatschapscommissie: houdt toezicht op lidmaatschapsaangelegenheden.
  • Benoemingsadviescommissie: adviseert over de selectie en benoeming van leden van de besturen, commissie en werkgroepen. Voor het nationale bestuur en de commissies draagt de benoemingscommissie de leden voor.
  • Werkgroep good governance: organiseert de good governance dagen.
Lees meer over onze organisatie

Waardevolle bouwsteen

Om de samenwerking tussen de werkgroepen onderling te verbeteren, en de afstemming met het bestuur van BCC Nederland te bevorderen, was er behoefte om samen te komen en meer over elkaar en elkaars werk te leren. Deze dag bleek een waardevolle bouwsteen te zijn voor deze samenwerking.

Aan het begin van de dag deelden we als vrijwilligers van de verschillende werkgroepen onze persoonlijke drijfveer voor dit werk. De liefde tot Christus en de gemeente kwam daarbij naar voren in de antwoorden; deze liefde maakt dat we ons graag willen inzetten om de besturen en voorgangers te ondersteunen bij de taken die gedaan moeten worden.

De werkgroep- en commissieleden vertellen aan elkaar wat zij doen en wat hen motiveert.

“Van harte, als voor de Heere”

Dat sloot helemaal aan bij de visie van de nationale oudsten, die door David Nooitgedagt namens hen werd overgebracht. Via een live-verbinding had hij een aanmoediging voor ons als vrijwilligers, waarbij hij voorlas uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen, hoofdstuk 3 vers 17: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” En in vers 23: “…van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen.”

Als vrijwilliger ben je een schakel in het geheel, je overziet niet alles. Maar God is de grote bouwmeester en Hij overziet het geheel. Als ieder op zijn eigen plek zich inzet voor zijn stukje, en we zoeken daarbij Gods eer in de wetenschap dat we Hem als Heer dienen, dan overziet God het geheel. Zo worden we tot zegen, vooral door de geest waarin we dienen.

Speeddate tussen werkgroepen en commissies

Juist omdat we niet altijd het grote geheel zien, was het daaropvolgende onderdeel zeer interessant: de werkgroepen en commissies gingen afwisselend met elkaar in gesprek, voor slechts een paar minuten, waarbij ze elkaar vertelden wie ze zijn en wat ze doen – om vervolgens met een volgende werkgroep in gesprek te gaan. Tijdens deze “speeddates” werd duidelijk welke raakvlakken er zijn en waar er wellicht in de toekomst meer kan worden samengewerkt met een specifieke werkgroep.

Werkgroepleden in gesprek met elkaar tijdens de middagsessie.

Uitzoomen en weer inzoomen

Na een goed verzorgde lunch kregen de verschillende werkgroepen de gelegenheid om zelf aan de slag te gaan, waarbij ze onder andere een roadmap maakten voor 2024. Er werd hard gewerkt en de tijd vloog veel te snel voorbij. Aan het eind deelden we verschillende inzichten met elkaar, en over en weer werden nuttige tips gegeven.

Tot slot mocht iedereen de vraag beantwoorden hoe hij of zij deze bijeenkomst heeft ervaren. Met behulp van Mentimeter verschenen alle antwoorden al snel op het scherm: leerzaam, verhelderend, voor herhaling vatbaar, inspirerend, enz.

Tijdens deze dag leek het alsof we even uitzoomden, zodat je als lid van een werkgroep het grote geheel kon ervaren, om vervolgens weer in te zoomen en met je eigen kleine, maar belangrijke onderdeel bezig te zijn.

Stefanie, uit de werkgroep good governance, leidt ons door de dag heen met prikkelende vragen en interactieve onderdelen die gesprekken op gang brengen.

Lees ook