Kinder- en jeugdwerkers toerusten voor hun belangrijke taak

Het nieuwe seizoen is van start gegaan, en dat betekent ook dat het kinder- en jeugdwerk weer op volle toeren draait. De vier BCC-gemeenten organiseren daarom bijeenkomsten voor de vrijwilligers die hun schouders onder dit werk zetten.

Het zijn momenten met extra nadruk op de visie van BCC Nederland op het kinder- en jeugdwerk, en waarin de vrijwilligers een opfriscursus krijgen over ons beleid op het gebied van onder andere sociale veiligheid.

Kinder- en jeugdwerk in BCC Nederland

Ieder kind is zeer waardevol en heeft het recht om in veiligheid op te groeien en de bescherming en zorg te krijgen die nodig zijn voor zijn of haar welzijn. Als gemeente willen we eraan bijdragen dat de kinderen een fijne en onbezorgde kindertijd hebben en oprecht christendom ervaren. Dat legt een goede basis voor hun verdere leven. Daarom organiseren we onder andere kindersamenkomsten (zondagsschool) en kinderclubs.

Ook het jongerenwerk neemt een grote plaats in binnen ons gemeenteleven. We nodigen jongeren uit tot een bewuste keuze om als discipel van Jezus Christus te leven. Dit doen we door middel van Bijbelonderricht, jeugdsamenkomsten en een activiteitenaanbod in een veilige omgeving met christelijke waarden. We willen graag dat jongeren leren hun talenten in te zetten tot nut en opbouw van elkaar en de gemeente.

Meer artikelen over kinderwerk

Een voorbeeld zijn voor de kinderen en jongeren

De gemeente BCC West-Nederland organiseert een kick-off voor kinder- en jeugdwerkers op zaterdagmiddag 9 september. Zo’n vijftig (jong)volwassenen verzamelen zich in de zaal, voor een middag met een heldere boodschap over wat het betekent om een herder te zijn voor degenen die jonger zijn.

Voorganger David Nooitgedagt onderstreept het belang van persoonlijke trouw aan God, en het doel van het jeugdwerk, namelijk dat de jongeren wedergeboren worden en in verbinding komen met Jezus. Iemand die werkt met kostbare zielen, zoals onze kinderen en jeugd, moet er zelf ook naar zoeken om wedergeboren te worden, zoals staat in Johannes 1 vers 13. Zo iemand krijgt interesse in het hemelse, en kan luisteren naar Gods stem. Met alleen goede normen en waarden kun je al een voorbeeld voor anderen zijn, maar dan zal je merken dat je snel kracht te kort komt. Om tot een blijvende hulp voor anderen te worden, heb je de kracht en leiding van Gods Geest nodig. Ons leven als christen kan een uitnodiging zijn voor jongeren om te kiezen voor een leven met God.

Kinder- en jeugdwerkers luisteren naar een aansporende boodschap om zelf een voorbeeld te zijn.

Continue aandacht voor sociale veiligheid

In de andere gemeenten vinden vergelijkbare bijeenkomsten plaats. Zo is er een goed gevulde zaal in BCC Gelderland, op dinsdagavond 12 september. Deze avond heeft Rina het woord. Ze is werkzaam als docent in het basisonderwijs en heeft een scholing sociale veiligheid gevolgd. Binnen BCC Nederland maakt ze deel uit van het ondersteuningsteam dat beleid ontwikkelt en uitvoert op het gebied van sociale veiligheid binnen het gemeenteleven. In BCC Gelderland wordt dit beleid breed gedragen en de voorganger en jeugdleiders zijn dan ook actief betrokken bij de voorbereidingen voor dit moment.

Met de presentatie ‘Een veilige cultuur in BCC Gelderland’ neemt ze haar toehoorders mee in wat voor BCC een belangrijke basis is voor alle bijeenkomsten en activiteiten. Er is aandacht voor de visie en kernwaarden van BCC en de deelnemers gaan in gesprek over thema’s als pesten, grensoverschrijdend gedrag en veiligheid online. Om sociale veiligheid te waarborgen is het belangrijk een open gemeente te zijn waarin een niet-pluis gevoel of een gebeurtenis direct gemeld kan worden bij de juiste personen, waardoor we preventief kunnen werken om ongewenste situaties te voorkomen.

Rina geeft een presentatie over ‘Een veilige cultuur’ binnen de gemeente BCC Gelderland.
Een slide uit de presentatie. Voor het opstellen van haar beleid voor sociale veiligheid heeft BCC Nederland advies ingewonnen van verschillende instanties, waaronder Augeo en Veilig Thuis.

Kernwaarden voor kinder- en jeugdwerk

Deze kernwaarden gelden tijdens alle activiteiten van BCC Nederland:

  • Respect voor de persoonlijke grenzen van ieder kind
  • Extra zorgzaamheid voor de kwetsbaren
  • Actieve bijdrage aan een open cultuur
  • Je positie als leidinggevende gebruiken voor het welzijn van alle kinderen en jongeren
  • Een respectvolle omgeving waarin ieder kind zich veilig en gewaardeerd voelt
  • Actieve inzet voor een cultuur van nultolerantie als het gaat om pesten, buitensluiten, grensoverschrijdend gedrag.
Beleidsplan Welzijn en sociale veiligheid

Aan de slag

In West-Nederland wordt dezelfde presentatie gegeven door Jelte, die eveneens professionele affiniteit met het onderwerp sociale veiligheid heeft. En daarna is het tijd voor de volgende stap: alle deelnemers komen in groepjes bij elkaar rondom hun eigen activiteiten, zoals kindersamenkomsten, clubs, ijshockey, voetbal, muziek. Per onderwerp maken ze een risico-inventarisatie en evaluatie, en er komen andere praktische punten en onderwerpen in verband met sociale en fysieke veiligheid aan bod.

Groepjes kinder- en jeugdwerkers zitten samen voor het bespreken van praktische zaken.

Mentorschap binnen Brunstad Christian Church

Het is in onze gemeente gebruikelijk dat jongvolwassen vrijwilligers zich als ‘mentoren’ inzetten voor degenen die jonger zijn. Dit kan bijvoorbeeld als leiding van een kinder- of jeugdclub, maar ook als persoonlijke ‘buddy’ voor een jongere die wat extra zorg nodig heeft. Deze manier van werken stimuleert zorgzaamheid en het omzien naar elkaar en geeft kinderen en tieners positieve voorbeelden om zich aan op te trekken. Ook de mentoren zelf ervaren dit als een positieve drive om hun talenten te ontwikkelen en hun tijd nuttig te besteden. We zijn dankbaar voor de grote groep jongvolwassenen die zich met hart en ziel willen inzetten voor onze kinderen en jongeren.

Gesprekken na de bijeenkomst in BCC Gelderland.