Bid voor vrede in Israël

Aan het einde van de internationale herfstconferentie riep Kåre J. Smith de gemeente op om te bidden voor Israël en voor degenen die lijden aan beide zijden van het conflict.

“We zien dat Israël opnieuw in strijd is. Bid mee om vrede voor Jeruzalem,” begon Smith, verwijzend naar de verzen in Psalm 122:

“Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.
Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
spreek ik nu: Vrede zij in u!
Omwille van het huis van de HEERE, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken.”

Psalm 122, verzen 6-9

Smith benadrukte dat we ons als gemeente niet mengen in de politieke kwesties. Maar omdat God Abraham een belofte heeft gegeven, bidden we dat Hij die belofte ook vervult. Smith verwees ook naar de woorden van de profeet Jesaja: “Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd” (Jesaja 49:16), en voegde eraan toe:

“God houdt alles nauwlettend in de gaten, zowel het aardse Jeruzalem in Israël, als het hemelse Jeruzalem dat Zijn lichaam is, vervuld in Hem die alle macht en autoriteit heeft.”

Hij deed een warme en dringende oproep om mee te bidden voor degenen die nu lijden:

“We moeten bidden voor de mensen die vreselijk lijden, en natuurlijk moeten we bidden voor beide zijden,
opdat zoveel mogelijk levens gespaard kunnen blijven.”

–  Kåre J. Smith

Herfstconferentie van BCC

Van 6-8 oktober organiseerde BCC Event een herfstconferentie, die werd bezocht door geloofsgenoten uit alle landen, en veel anderen volgden de uitzendingen via internet-tv. Een hoogtepunt was het zendingsfeest met als thema ‘Heb geloof in God’, waarin de geest van geloof zoals Jozua en Kaleb die hadden krachtig naar voren kwam.

Dit artikel is uit net Noors overgenomen van bcc.no: Be om fred for Israel