Doopdiensten in de nazomer

Een doopdienst is een feestelijk en plechtig moment voor de hele gemeente, waarbij we stilstaan bij het doopverbond. Een samenzijn met doopdienst is dan ook voor jong en oud een bemoediging en een aansporing.

Na de zomerse conferentieperiode op Brunstad start in de plaatselijke gemeenten het nieuwe seizoen op, met een gevarieerd programma voor jong en oud: algemene samenkomsten, jeugdsamenkomsten, Bijbelonderwijs voor tieners en samenkomsten en clubs voor de kinderen.

De BCC-gemeenten hebben de gewoonte om aan het begin van het seizoen ook een doopdienst in te plannen. Degenen die dat willen, kunnen zich dan laten dopen, zoals dat ook gebeurde in de eerste christelijke gemeenten. Meestal zijn het jongvolwassen mensen die in de weken daarvoor kenbaar maken dat zij het verlangen hebben om zich te laten dopen.

Doopdiensten vinden vaak buiten plaats in een voor de gelegenheid opgezet zwembad. De mooie nazomer leent zich hier goed voor!
Samen zingen we de dopelingen toe voor en na het dopen. Hier in BCC Twente.

Doop van gelovigen

In onze gemeente brengen we de doop van gelovigen in praktijk door onderdompeling in water. Wij geloven dat de doop een plechtig getuigenis is voor God en voor mensen dat je een verbond met God wilt aangaan, in geloof in de opstandingskracht van Jezus (Romeinen 6:3-4). We zien de doop als een handeling waarmee je bevestigt dat je ervoor gekozen hebt om niet langer naar je eigen wil te leven en dat er iets nieuws begint: een leven als discipel (leerling of volgeling) van Jezus. Met de fysieke handeling van de doop wordt een persoonlijk en voor iedereen zichtbaar getuigenis van dit besluit gegeven.

Lees meer over de doop in onze geloofsgrondslag

Het is dan ook een feestelijke dag voor de hele gemeente als jonge mensen ervan getuigen dat ze dit belangrijke levensbesluit hebben genomen. Eerder hebben degenen die zich willen laten dopen al uitleg gehad over dit thema, dit gebeurt ook wel in een kleinere setting met alleen de dopelingen.

In BCC West-Nederland krijgen jonge mensen die zich willen laten dopen uitleg over de wat de doop betekent.
De jonge mensen worden, naar de Bijbelse opdracht, gedoopt “in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

Samenkomst voor de hele gemeente

Voorafgaand aan het moment van dopen is er gewoonlijk een samenkomst voor de hele gemeente, met verkondiging vanuit de Bijbel over wat de doop betekent. Zo werd in BCC West-Nederland voorgelezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen: “… U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.” (Colossenzen 2:12)

Het was een aansporing voor de dopelingen en de andere gemeenteleden om trouw te zijn aan het besluit om te wandelen als iemand die met Christus is begraven en opgewekt. Zo’n discipel leeft net zoals Jezus elke dag met het verlangen: “Hier ben ik om Uw wil te doen, o God.”

Een samenkomst met geloofsopbouw in BCC West-Nederland, met aansporing voor de hele gemeente.
Ook in BCC Twente vond voorafgaand aan de doop een samenkomst plaats.

Getuigenis voor God en mensen

Vaak krijgen de dopelingen gelegenheid om ook van achter de microfoon hun persoonlijke geloofsgetuigenis te geven. Het is ontroerend om op zo’n moment in de harten te mogen kijken van deze jongvolwassenen, die met hun hele hart God willen dienen.

Zo vertelt een van de dopelingen in gemeente West-Nederland, Adaja (19), dat ze al een tijd geleden een besluit had genomen om Jezus te volgen. In 2022/2023 maakte ze deel uit van het A-team. Dat is een uitwisselingsprogramma waarbij jongeren van Brunstad Christian Church een jaar lang samenwerken, en veel gezamenlijke activiteiten en Bijbelstudies beleven. Een van die Bijbelstudies ging over de doop en Adaja besloot toen om zich bij de eerstvolgende gelegenheid te laten dopen. “Door de doop getuig ik voor God en mensen dat ik het oude leven achter me wil laten en Jezus wil volgen.”

Jongeren zingt de dopelingen een lied toe tijdens een doopdienst in Twente.

Dankbaar met en voor de dopelingen

Na de samenkomst verzamelen we ons rond de plek waar het dopen plaatsvindt. Dat gebeurt in de meeste gemeenten in een tijdelijk opgezet zwembad. De jonge mensen worden, naar de Bijbelse opdracht, gedoopt “in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Na elke doop zingt de gemeente de dopeling toe met een couplet of refrein van een lied. Wat zijn we dankbaar dat we mensen in ons midden hebben die er bewust en vol overtuiging voor kiezen om van Jezus te leren en Hem na te volgen!

Ook in BCC-West-Nederland verzamelt de gemeente zich rondom het doopbad.
BCC Groningen maakt gebruik van een binnenzwembad waarin de doop plaatsvindt. Hier worden de dopelingen bemoedigd om vast te houden aan hun verbond.
Jong en oud is dankbaar voor en met de dopelingen die een geloofsgetuigenis afleggen.
Zes jongeren uit de gemeente in BCC Gelderland laten zich dopen. Het is warm, en na het dopen mogen de kinderen nog even afkoelen in het bad.