Themafeest: “De Schriften en de kracht van God”

Er heerst een opgewekte stemming als de zaal in Houten op 25 november volstroomt voor een feestelijke avond met als thema: “De Schriften en de kracht van God.” De 75e verjaardag van nationaal voorganger Jan-Hein Staal is de aanleiding voor het samenzijn, dat ook gestreamd wordt, zodat gemeenteleden uit alle vier de gemeenten het kunnen volgen.

In de zaal zelf is beperkt ruimte, en die wordt voor een groot deel opgevuld door jongeren vanaf 16 jaar uit BCC West-Nederland. Dat was de wens van Jan-Hein Staal, die het zelf niet belangrijk vindt om aandacht te besteden aan zijn verjaardag. Maar een avond waarin de opbouw uit Gods Woord en de kracht van God centraal staan, dat is tot nut voor de hele gemeente, en zeker ook voor jonge mensen.

Het is een enorm voorrecht dat de internationale voorganger van BCC, Kåre J. Smith, en zijn vrouw Eva erbij zijn, evenals een heel aantal gasten uit binnen- en buitenland.

Kåre J. Smith (links) en Jan-Hein Staal in gesprek.

Een woonplaats voor Gods Geest

Aan het begin van het feest we zien een video waarin Jan-Hein iets vertelt over zijn jeugdjaren, en over zijn honger naar Gods Woord en geschriften van godvrezende mensen: “De Schriften en Gods Woord zijn een woonplaats voor Gods Geest, door hierin te lezen komt deze Geest naar je toe en krijg je zin om het te gaan doen.”

We merken dat Jan-Hein Staal geestelijk gesproken een leven van overvloed heeft gehad, wat naar voren komt in zijn omgang met de mensen. Een jubileum voor zo’n godvrezende voorganger is dan ook een gelegenheid om stil te staan bij wat God in een mens kan bewerken. Het is niet uit eigen kracht, maar door genade, door de kracht van Gods Woord en Geest, dat een leven tot grote zegen voor anderen wordt.

Een volle zaal in Houten, en gemeenteleden uit vier gemeenten volgen het feest via de streaming.

Het Woord is vlees geworden

Kåre J. Smith begint zijn toespraak met het uiten van zijn dankbaarheid voor Jan-Hein, voor de geest van ijver waarin hij al vanaf zijn jonge jaren is geweest. Dat merkte hij al sinds de tijd dat Jan-Hein hem vertaalde, toen hij vele jaren geleden al regelmatig de Nederlandse conferenties bezocht. “Jan-Hein is een man Gods in geest en waarheid. God heeft hem zijn Woord gegeven. Hij is een trouwe dienaar, die ermee bezig is om voedsel te geven op het juiste moment. Zulke mannen zijn schaars in deze wereld.”

Kåre citeert uit Johannes 1 vers 14-17: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien…” De discipelen zagen dit in het leven van Jezus voor hun ogen gebeuren. Hij wandelde en woonde bij hen en ze konden letterlijk zijn goedheid zien en smaken. Het Woord had armen en benen gekregen. Ditzelfde zien wij in Jan-Hein en tot dit leven worden wij allen uitgenodigd.

Kåre J. Smith is vanaf dat hij een jongeman was al vaak in Nederland geweest. Hij vertelt dat hij merkte dat Jan-Hein een man was die Gods Woord had.

Onwankelbaar leven

God is heel dichtbij, bemoedigt Kåre de jongeren, met Romeinen 10 vers 7-9. Als je in je hart gelooft dat Jezus de Here is en je wilt je graag laten verlossen, dan is het Woord heel dichtbij. Dat Woord is een innerlijke kracht en heerlijkheid in ons. Het krijgt tegenstand van de begeerten die in onze natuur wonen, en van geestesmachten die het verlossingswerk in ons binnenste willen tegenhouden. Maar door te bidden om de gezindheid van Christus, blijven we bewaard in het Woord, en zo kunnen we altijd Gods wil doen. Onze voet komt – geestelijk gezien – op de rots van het Woord te staan en we krijgen een onwankelbaar en gelukkig leven, tot in eeuwigheid.

Persoonlijke getuigenissen

Dat de dienst en de godsvrucht van Jan-Hein een grote invloed heeft gehad op het leven van veel mensen, bewijst de stroom van persoonlijke getuigenissen die tijdens het verloop van de avond naar voren komt. Verschillende jongeren vertellen dat teksten uit de Bijbel persoonlijk tot leven zijn gekomen door de duidelijke verkondiging van Jan-Hein. Als een inspirerende, wijze leraar kan hij verschillende ontwikkelingen in het leven van een gelovige zo schetsen dat er duidelijkheid en begrip komt. Er is geen grotere vreugde voor hem dan wanneer hij ziet dat het Woord een fundament heeft gekregen in het hart van de jongeren, zodat ze in hun dagelijkse leven vast kunnen staan.

Een van de vele muzikale bijdragen tijdens het feest. Hier zingt een aantal jongeren een lied.

Evangelie van de heerlijkheid

Tot slot getuigt Jan-Hein zelf wat de Schriften voor hem betekenen: het is een evangelie van de heerlijkheid van de zalige God (1 Timotheüs 1 vers 11). God houdt van ons en dáárom heeft Hij ons Zijn Woord gegeven, benadrukt hij. Met ontroering betuigt hij zijn dankbaarheid voor de oudsten in de gemeente en hij noemt in het bijzonder de brieven van J.O. Smith en “de laatste toespraken van Elias Aslaksen”. Ook dankt hij voor de offergezindheid en tomeloze ijver die Kåre J. Smith aan de dag legt voor de gemeente.

Zijn respect en dankbaarheid voor zijn vrouw Joke is hartverwarmend. “Er is veel werk dat in het verborgene wordt gedaan. Maar in de eeuwigheid zullen wij zien wat een werk er vooral door de zusters en de moeders is verricht. In de eeuwigheid is er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.”

Wat zijn we dankbaar voor zulke trouwe voorgangers in ons midden die niet alleen het Woord zo overtuigend en duidelijk verkondigen maar het ook in hun dagelijkse leven in praktijk brengen.

Voornamelijk jonge mensen waren tijdens het feest als gast uitgenodigd.
Joke, de vrouw van Jan-Hein, uit haar dankbaarheid voor haar echtgenoot.