Kerstfeest: we vieren de geboorte van de Verlosser

Met het kerstfeest gedenken wij met eerbied en dankbaarheid dat de Zoon van God, Jezus Christus, naar de aarde is gekomen als een mens zoals wij, om ons te verlossen van de zonde en de dood.

In het donker van de wereld zond God zijn Zoon als het Licht dat de mensen verlicht. De geboorte van Jezus zette Gods verlossingsplan in werking: als een mens zoals wij deed Jezus altijd de wil van zijn Vader. Zijn leven, sterven en opstanding bewerkt de verlossing voor een ieder die moe is van zijn zonden en verlangt naar een leven in harmonie met God, tot in alle eeuwigheid.

Kerstvieringen in de BCC-gemeenten

In onze gemeenten houden we kerstvieringen voor verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren (jeugdkerst), 60+ en als gemeente als geheel. Elke BCC-gemeente vult dit op zijn eigen wijze in, maar centraal staat de intense dankbaarheid voor Jezus Christus, die zijn heerlijkheid bij zijn Vader opgaf om naar de aarde te komen en voor ons te sterven. Zijn liefde voor ons bewerkt een wederliefde tot Hem, en spoort ons aan om Hem na te volgen en in ons dagelijks leven altijd Gods wil te doen.

Wij wensen u een gezegend kerstfeest en een heel mooi 2024 toe!

Bekijk hieronder een fotoserie van kerstvieringen uit de verschillende gemeenten.

BCC West-Nederland: Verkondiging vanuit Gods Woord tijdens het jeugdkerst voor jongeren vanaf 12 jaar.
BCC West-Nederland: Deze meisjes zingen een kerstlied.
BCC Groningen: Een kerstspel voor de kinderen.
BCC Twente: Een uitvoering van een berijmde versie van Psalm 1.
BCC Gelderland: Muziek is onmisbaar tijdens de kerstviering, die in BCC Gelderland wordt aangeboden door de stichtingen CGN Flevoland en CGN Terwolde.
BCC Gelderland: De kinderen zingen buiten een kerstlied.
BCC West-Nederland: Ook grappige sketches ontbreken niet tijdens het jeugdkerstfeest.

Gerelateerd