Recente media-aandacht

Naar aanleiding van berichten in de media

In de afgelopen weken is onze gemeente meerdere keren in het nieuws geweest. De aanleiding hiervoor was dat mevrouw Heijmerikx, die onze gemeente meer dan 35 jaar geleden heeft verlaten, een gefictionaliseerde roman heeft uitgebracht waarin zij ook schrijft over haar verleden thuis en in onze gemeente.

In diverse media zijn onjuiste en kwetsende uitspraken gedaan over onze gemeente, christenen en andere gelovigen in het algemeen. Het beeld dat over onze gemeente is geschetst, is stigmatiserend en ver verwijderd van de werkelijkheid.

Het staat mevrouw Heijmerikx uiteraard vrij om haar mening te uiten over onze gemeente en over christendom en religie in het algemeen, maar het is meer dan zorgelijk dat media daar zondermeer in meegaan. In geen van de publicaties zijn wij benaderd voor wederhoor, en uit niets blijkt dat de schrijvers en programmamakers zich ook maar enigszins hebben verdiept in onze gemeente. De manier waarop de media omgaan met de grove beschuldigingen en insinuaties van mevrouw Heijmerikx, raakt op geen enkele manier aan zorgvuldige en objectieve journalistiek.

Wij maken ons zorgen over het stigmatiserende effect van deze publicaties en uitzendingen en wat dit betekent voor het leven van onze leden, en christenen in het algemeen. Daarom hebben wij de verschillende media aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor respectvolle, betrouwbare en evenwichtige berichtgeving en waar van toepassing gevraagd om rectificatie en nuancering.

Over onze gemeente

Wij hebben onder meer het volgende onder de aandacht gebracht bij de betreffende mediaredacties:

  • Wij zijn een kerkgenootschap dat deel uitmaakt van het christelijke landschap in Nederland, georganiseerd op vergelijkbare wijze als andere kerkgenootschappen. Wij geloven in het evangelie van Jezus Christus en staan voor christelijke waarden als naastenliefde, gerechtigheid, respect voor en gelijkwaardigheid van ieder mens.
  • De BCC-gemeenten zijn georganiseerd als een vereniging op basis van ledendemocratie, waarbij de ledenvergadering het hoogste gezag is voor besluiten over praktische en financiële onderwerpen.
  • Onze geloofsgemeenschap bestaat wereldwijd langer dan 100 jaar en in Nederland meer dan 60 jaar.
  • Wij willen graag leren en waarderen kritiek, als die gebaseerd is op waarheid en respect.
  • Deel uitmaken van onze geloofsgemeenschap is uiteraard een vrijwillige keuze. Wij willen graag een goede verhouding hebben zowel met gemeenteleden als niet-gemeenteleden, en we ervaren dat dit in de meeste gevallen ook zo is.
  • Als moderne gemeente staan wij middenin de samenleving, net als de individuele leden.
  • Wij zien mannen en vrouwen als gelijkwaardig. In onze gemeenten hebben vrouwen een actieve en volwaardige rol, zowel in geestelijke als in praktische en bestuurlijke zaken.
  • Wij werken structureel aan een veilige en positieve omgeving voor al onze leden, in het bijzonder voor de kinderen en jongeren.

Oproep aan de media

Wij zijn dankbaar dat we leven in een democratisch land waar iedereen vrij is om zijn mening te uiten. Wij zijn ook dankbaar voor de persvrijheid die er is in ons land. Een vrije pers is een hoeksteen van de democratie, die, als zij die rol serieus neemt, bijdraagt aan een samenleving waarin alle burgers zich veilig weten en polarisatie wordt tegengegaan. Journalisten hebben daarom ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het publiek eerlijk, volledig en objectief te informeren.

Christenen zijn in ons land anno nu een minderheid, maar in een democratie als de onze, waarin God zij dank grondrechten sterk verankerd zijn, niet in de laatste plaats met een vrije, onafhankelijke en objectieve pers als belangrijke machtsfactor, zouden minderheden zich beschermd moeten weten.

Wij doen een dringend beroep op de betreffende media om respectvolle en evenwichtige berichtgeving, en wij verzoeken hen om de berichtgeving te rectificeren op de punten die wij hierboven hebben aangegeven en bij podcasts, radio- en tv-uitzendingen een nuancering te plaatsen met daarin onze reactie zoals hieronder geformuleerd.

Mede namens de nationale oudsten,

 

Het bestuur van BCC Nederland,

 

Christina van Oord

Reactie van BCC Nederland op berichtgeving in de media

Als kerkgenootschap BCC Nederland herkennen wij ons niet in het beeld dat mevrouw Heijmerikx, die onze gemeente meer dan 35 jaar geleden heeft verlaten, schetst van onze christelijke gemeente. Wij hebben een ledendemocratie en werken continu aan een veilige omgeving, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. In onze gemeenten hebben vrouwen een actieve en volwaardige rol, zowel in geestelijke als in praktische en bestuurlijke zaken. De bewering dat wij een “sekte” zijn is onjuist, en de suggestie dat het opgroeien in onze gemeente ook maar enigszins verband houdt met het plegen van moord, verwerpen wij met de grootste nadruk; er bestaat voor zover wij weten geen enkel serieus onderzoek of bewijs voor deze beschuldiging.

Lees ook