Pasen: leven in opstandingskracht

Al zo’n tweeduizend jaar vieren christenen het Paasfeest. Pasen markeert voor ons  de belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis: Jezus Christus, de Zoon van God, stierf voor onze zonden, en stond op de derde dag weer op uit het graf!

Deze verrijzenis is het fundament van het christelijk geloof. Dit geloof geeft ons kracht om te leven als mensen die met hun hele hart aan God zijn toegewijd. Jezus Christus leeft, en Hij wil ook in ons hart leven, zodat we veranderen naar Zijn beeld! Zijn liefde voor ons is een grote reden tot dankbaarheid en wederliefde, en die zijn onze motivatie om als christenen te leven. Volgens de christelijke traditie herdenken we met Pasen zijn sterven en opstanding.

Paasvieringen

De BCC-gemeenten organiseren paasvieringen tijdens of in aanloop naar Pasen, waarbij er ook extra aandacht is voor de kinderen. Met behulp van beeldmateriaal en een vertelling van het paasverhaal op hun eigen niveau wordt de geschiedenis tot leven gewekt, ondersteund door bijpassende kinderliederen. Vaak hebben ze samen een paasmaaltijd en doen ze daarna spelletjes zoals paaseieren zoeken.

Kinderen in BCC Twente luisteren naar het paasverhaal. Foto: BCC Twente

Paasevangelie

De paasboodschap heeft een grote betekenis die we graag doorgeven aan de opgroeiende generaties. De afgelopen jaren heeft BCC Media zich ingezet voor de productie van content voor kinderen, met name animatiefilms over Bijbelverhalen. Ook de paasboodschap wordt op een eenvoudige en illustratieve manier uitgelegd in de onderstaande video.

Zie de Engelse video hieronder, de Nederlandse versie is te bekijken via BrunstadTV

Paaskamp

Jongeren uit de hele wereld zijn afgereisd voor een internationaal paaskamp op Brunstad (Oslofjord Convention Center) in de week voorafgaand aan Pasen. Ook Nederlandse jongeren kunnen deelnemen, via vereniging Active, waarbij ze overdag activiteiten ondernemen, en ’s avonds bijeenkomsten hebben met geloofsverkondiging vanuit de Bijbel. De thema-avond op zondagavond gaat over ‘heiligmaking’ en is tevens de afsluiting van een wereldwijd Bijbelstudieproject dat begin dit jaar van start ging.

Lees ook: Message to the Romans: Bijbelstudieproject over heiligmaking

Paasconferentie

Naast plaatselijke paasvieringen nemen gemeenteleden deel aan de internationale paasconferentie van BCC in Noorwegen, of ze volgen de uitzendingen thuis via internet-tv. Deze conferenties bewerken eenheid onder leden over de hele wereld en zijn een geestelijke krachtbron voor iedereen die graag een volgeling van Jezus wil zijn. We kijken dan ook met verwachting uit naar de paasconferentie!

Wij wensen u een gezegend Paasfeest!

Tijdens de thema-avond van het paaskamp worden de jongeren meegenomen in de geschiedenis van Paulus en de eerste christengemeente, middels videoanimaties en zang en muziek. Foto: BCC Media.

Gerelateerd