Internationaal vrijwilligersweekend: samen de schouders onder het werk

Bijna duizend vrijwilligers verzamelen zich in het weekend van 10 t/m 12 februari in Oslofjord Convention Center te Brunstad in Noorwegen, om een weekend samen te werken aan de doelstellingen van de BCC-federatie.

Het bruist op het terrein en in het centrumgebouw als de vele vrijwilligers die op dit weekend afgekomen zijn samen de schouders zetten onder de vele opgaven die er liggen. De verschillende organisaties binnen de BCC-federatie hebben hun vrijwilligers uitgenodigd om samen te werken in besturen, commissies en werkgroepen. Of om samen te leren en ervaringen uit te wisselen tijdens verschillende workshops.  De werksessies worden afgewisseld met gezamenlijke maaltijden en een feestelijk samenzijn met geloofsopbouw op de zaterdagavond.

 Kåre J. Smith bemoedigt de vrijwilligers vanuit de Verenigde Staten en wijst erop dat wanneer we God in het verborgene welgevallig zijn, we Hem ook welgevallig kunnen zijn in dat wat openbaar is.
Kåre J. Smith bemoedigt de vrijwilligers vanuit de Verenigde Staten en wijst erop dat wanneer we God in het verborgene welgevallig zijn, we Hem ook welgevallig kunnen zijn in dat wat openbaar is.

Eenheid als getuigenis van de verlossing in Jezus Christus

Op vrijdagavond verzamelen de deelnemers zich voor een gezamenlijke kick-off in de congreszaal. De bijeenkomst begint met opbouw vanuit het Evangelie van Johannes: Jezus bad dat iedereen tot geloof mag komen en dat zijn discipelen één zullen worden, want dan zal de wereld tot geloof komen (hoofdstuk 17). Als je samen met anderen vrijwilligerswerk gaat doen, merk je dat je verlossing en heiligmaking nodig hebt. En als we één worden, zelfs als we samenkomen met verschillende meningen, uit verschillende gemeenten, landen en culturen, zullen meer mensen tot het geloof komen dat Jezus is gekomen om hen te verlossen.

Peter Tischhauser, verantwoordelijk voor BCC Event, deelt enkele belangrijke elementen die aanwezig moeten zijn om succesvol te zijn in het vrijwilligerswerk, namelijk: organisatie, training en motivatie. “Deze vrijwilligersweekenden worden inspirerende bijeenkomsten met informatie, geloofsopbouw en tijd om te werken aan onze belangrijke projecten,” aldus Tischhauser.

Op zaterdagavond is er een gezamenlijke maaltijd in de grote zaal, voorafgaand aan een opbouwend samenzijn met woordverkondiging vanuit de Bijbel.

Gevarieerde bijeenkomsten en werksessies

Dit weekend waren er onder andere bijeenkomsten en workshops over:

 • Kinder- en jeugdverenigingen
 • BCC Event: bestuur, jeugdkamporganisaties, activiteitengroepen
 • BCC Norge (Noorwegen): bestuur, jaarrapporten en commissies
 • BCC Facilities
 • BCC Event HMS: gezondheid, milieu en veiligheid
 • BCC Nederland
 • Communicatie
 • Muziek en koorzang
 • Financiën
 • IT
 • Zending
 • Vertaalwerk
 • 60+ commissie
 • En nog veel meer

We willen graag bijdragen aan de BCC-federatie

De BCC-federatie heeft in haar statuten duidelijke doelen opgenomen: de randvoorwaarden en de positie van het christendom in de samenleving bevorderen, kinderen en jongeren een positief en gezond christelijk milieu bieden en iedereen die dat wil te leren om zich te houden aan alles wat Jezus heeft bevolen. Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken is er een doelgerichte inzet van vrijwilligers nodig. Ook circa vijftig personen uit BCC Nederland zijn afgereisd naar Noorwegen om uit eigen beweging hun tijd in te zetten voor de doelstellingen van BCC.

Eén van die vrijwilligers is Siemen Bruins. Hij zet zich in als voorzitter van het bestuur van BCC Nederland. Hij vertelt: “Samen met drie bestuurders van plaatselijke BCC-gemeenten gingen we aan de slag om de lidmaatschapsaanvraag bij de BCC-federatie voor te bereiden. Juist omdat we nu en in de toekomst willen bijdragen als leden en vrijwilligers willen we graag aansluiten bij de BCC-federatie. Dit weekend gaf ons hiervoor extra inspiratie, en door twee dagen efficiënt door te werken hopen we tot een vlotte realisatie van lidmaatschap te komen voor BCC Nederland en haar gemeenten.”

Siemen: “Er is veel werk te verzetten, maar ik ben blij een bijdrage te mogen leveren.”

Doelgerichte inzet van vrijwilligers

Siemen: “Eén van de strategische doelen van de BCC-federatie is dat we internationaal één gemeente zijn, doelmatig en effectief zijn en toegang hebben tot voldoende resources. Vanuit BCC Nederland willen we heel graag met onze resources bijdragen in de projecten en opgaven van de gehele federatie. Niet op zijn minst als het gaat om projecten voor kinderen en jeugd. Er is veel werk te verzetten, maar ik ben blij een bijdrage te mogen leveren met dat wat ik kan!”

Internationale samenwerking

Ook Annemieke Jonker is naar Noorwegen gereisd om leiding te geven aan de werkgroep communicatie van BCC Nederland: “Als je ziet hoeveel mensen zich inzetten als vrijwilligers dan word je heel dankbaar. En dan te bedenken dat nog maar een fractie van de vrijwilligers die binnen BCC meedragen deelneemt aan dit weekend! Al die mensen willen het gemeenteleven en de organisatie ondersteunen, en het nóg beter en mooier en doeltreffender maken. Als je samen bent, kom je tot meer en betere ideeën, vanuit allerlei invalshoeken, (professionele) achtergronden, landen en culturen. Door dit soort weekenden kunnen we ook steeds beter samenwerken met de organisatie van de BCC-federatie en profiteren van de expertise die ze hier hebben. Dat is echt een verrijking!”

Annemieke: “Als je samen bent, kom je tot meer en betere ideeën.”

Nog enkele deelnemers aan het woord:

Christina uit BCC Gelderland ontving een uitnodiging van BCC Muziek voor een seminar voor kinderkoorleiders. “Die uitnodiging kon ik niet aan me voorbij laten gaan. We hebben veel inhoudsrijke liederen, en dit weekend was echt een aansporing om zo met de kinderen te werken dat er een schat aan teksten de harten van de kinderen kan bereiken.”

Ondanks dat ze niet van vliegen houdt, besloot ze toch in het vliegtuig te stappen: “Om met zoveel enthousiaste medearbeiders samen te zijn is zo fantastisch, dat ik daar alles voor over heb. We hebben veel van andere kinderkoorleiders gehoord, maar vooral veel geleerd hoe je effectief een kooroefening kan doen. Het was heel praktisch en interactief. Dat krijg je nooit zo mee als je op een afstand zit. Het weekend is meer dan alle moeite waard geweest, en als je zo’n mogelijkheid krijgt: grijp hem. Ik ben dankbaar dat ik erbij mocht zijn!”

Hanneke uit BCC West-Nederland werkt mee aan één van de projecten van BCC Event, die de internationale jongerenkampen en conferenties organiseert. Alle plaatselijke gemeenten van BCC Nederland hebben verantwoordelijkheid gekregen voor een deel van het BUK SummerCamp.

“Dit weekend zijn we met kleine groepjes gestart met het uitdenken van de eerste plannen”, vertelt Hanneke. “In de komende periode moet er heel veel uitgedacht, ingekocht, gebouwd en geoefend worden. We hebben sowieso heel veel mensen nodig om deze onderdelen te laten slagen. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen: gebruik je tijd en je talenten als vrijwilliger, zodat we samen kunnen bijdragen aan een gaaf en onvergetelijk SummerCamp!”