Vertaalwerk: onmisbaar om alle volken te bereiken met het evangelie

“Het is fantastisch om aan dit vertaalwerk te mogen bijdragen, met gedreven mensen die samen een doel hebben: het Woord onder zoveel mogelijk mensen verspreiden in de best mogelijke kwaliteit,” zegt Els uit BCC Twente. Ze is een van de circa 70 vrijwilligers die op zaterdag 4 februari bij elkaar waren voor een inspirerende dag over het vertaalwerk in Nederland.

BCC Nederland maakt deel uit van de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC), die christelijke conferenties organiseert die wereldwijd worden uitgezonden in zestien talen. Ook heeft BCC een eigen tv-kanaal: BrunstadTV, met opbouwende programma’s voor jong en oud. Bij het organiseren, produceren en vertalen van dit materiaal zijn honderden vrijwilligers betrokken, in alle werelddelen.

Ook in Nederland zetten veel jongeren en volwassenen zich in om de bijeenkomsten simultaan te vertalen, om literatuur of liederen te vertalen en onderschriften te verzorgen, of om te ‘dubben’ – het nasynchroniseren van video’s naar het Nederlands. Om hen te ondersteunen, te inspireren en te verbeteren, organiseerde een team uit BCC Nederland een seminar speciaal voor de vertalers, in de zaal van BCC Twente.

Bekijk de website van BrunstadTV
Circa 70 vrijwilligers komen op 4 februari bij elkaar voor een seminar over vertaalwerk.

De Bijbelse opdracht

“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Matteüs 28:18-19.

Deze opdracht gaf Jezus zijn discipelen voordat Hij opvoer naar de hemel. En voor de vertalers ligt daarin ook de taak om de boodschap van het evangelie beschikbaar te maken voor “al de volken” zodat iedereen die wil het kan horen, zien en lezen, zoveel mogelijk in zijn eigen taal.

Aan het begin van de dag stond deze opdracht centraal in een opbouwend en inspirerend bijeenzijn. De vertalers werden aangemoedigd om hun gaven in te zetten, op zo’n manier dat het de boodschap van het evangelie ondersteunt. Het is daarbij nodig je te verdiepen in de inhoud, zodat je de boodschap in passend Nederlands kunt overbrengen. Maar uiteindelijk is de gave van het vertalen ondergeschikt aan de inhoud die naar voren moet komen en de geest waarin dat gebeurt. Daarom is het belangrijk om arm van geest te zijn – dat wil zeggen, dat je in je eigen leven op Gods Geest bent afgestemd.

Tijdens het ochtendprogramma vertelden de coördinatoren van de verschillende teams over hun project.
Peter uit BCC Gelderland coördineert samen met enkele anderen het vertaalwerk in BCC Nederland en licht het proces van het vertalen en dubben van films toe.
De vertaling van de brieven en artikelen van Johan Oscar Smith is een van de deelprojecten.

Gedreven vrijwilligers voor een belangrijke taak

De deelnemers zijn enthousiast over de heldere visie op het vertaalwerk. Marlies vertelt: “Deze dag heeft mij meer arm van geest gemaakt. Ik kan bepaalde genadegaven hebben maar wat hebben die voor zin als ze niet aangestuurd worden door Gods Geest? Hoe kan ik bijvoorbeeld een lied vertalen als ik niet in dezelfde geest ben als waar de schrijver in was? Ik ben enthousiast en dankbaar voor de ruimte die we krijgen om onze creatieve gaven volledig te benutten!”

Ook Alida beaamt hoe belangrijk is om in dezelfde geest te werken als de schrijvers van de liederen en teksten, of de sprekers in de christelijke bijeenkomsten. “Dat besef spoort mij nog veel meer aan tot trouw aan God in mijn persoonlijke leven, zodat ik bij het vertalen geen afbreuk doe aan deze belangrijke boodschap!”

En Gaby vertelt: “Het was een hele inspirerende dag. Met het vertalen van met name kinder- en jeugdprogramma’s voor BrunstadTV werken we mee om misschien wel miljoenen (jonge) mensen te bereiken. We werden aangespoord om met een biddend hart te vertalen.”

De boventoon bij verschillende reacties was dankbaarheid, want het mes snijdt aan twee kanten! Als je werkt aan een vertaling, tot nut voor wie het hoort, leest of ziet, word je ook zelf aangemoedigd om Jezus te volgen.

Een workshop over schriftelijke vertaling, met de focus op de ondertiteling van films.

Middagprogramma met workshops

‘s Middags namen de vrijwilligers deel aan diverse workshops, onder andere voor het vertalen en inspreken van films, podcasts, en voor de techniek, die zo belangrijk is om de boodschap verspreid te krijgen. Ook was er een workshop over het herzien van de vertalingen van de internationale liederenbundel “Wegen van de Heer”.

Het was voor alle deelnemers een zeer geslaagde en nuttige dag. Met extra focus op de opdracht die voor hen ligt gingen ze rond 17.00 uur naar huis. We zijn dankbaar dat zoveel mensen zich willen inzetten om het geloof te verkondigen, voor onze eigen jeugd en kinderen, en voor iedereen die het horen wil!

Bekijk de website van BCC Media
Deze jongens vinden het leuk om video’s voor kinderen en jongeren te dubben
De Nederlandse stemmen helemaal synchroon te laten lopen met video’s die in het Engels of Noors zijn opgenomen of gecreëerd – dat is een van de uitdagingen van het techniekteam!
Het inspreken van verschillende scripts bij video’s vraagt veel inlevingsvermogen.
Wat ook komische situaties oplevert.