Onze missie

Wij geloven in het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. Onze missie is om de boodschap van het Nieuwe Testament uit te dragen en hen die hiervoor kiezen te leren om te leven in overeenstemming met die boodschap.


Wij geloven dat christen zijn een vrijwillige keuze en overtuiging is om te leven als navolger van Christus naar het Woord van God, de Bijbel. Navolgers van Christus vormen het lichaam, de gemeente, waarvan Christus Jezus het hoofd is. Ons doel is dat ieder lid aan Christus Jezus verbonden wordt, en elk lid op zijn wijze meewerkt aan de opbouw van de gemeente.

“Ga dan heen, onderwijs al de volken,
hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

– MATTEÜS 28:19

Lees meer over wat wij geloven