Kerkgenootschap in oprichting

Onze christelijke gemeente bestaat sinds het begin van de jaren zestig in Nederland. In de zomer van 2022 zetten we als geloofsgenoten in Nederland de stap om ons te formeel te organiseren volgens de mogelijkheden die de Nederlandse overheid daartoe biedt: als een kerkgenootschap.


In totaal zijn er vier plaatselijke kerkgenootschappen in oprichting, de BCC-gemeenten, die samen een nationaal kerkgenootschap zullen oprichten dat als kerkverband zal fungeren: BCC Nederland. Deze structuur is het resultaat van een meerjarig proces, waarin er is gewerkt aan een formele structuur voor onze geloofsgemeenschap in Nederland.

De rechtsvorm kerkgenootschap past goed bij onze identiteit als geloofsgemeenschap, en geeft de mogelijkheid om de volgende immateriële (geestelijke) onderdelen een duidelijke plek te geven: de geloofsgrondslag, de positie van de voorgangers en mededienaren van de gemeente (oudsten), de bestuursvorm en de positie van leden worden vastgelegd in statuten en reglementen. Op deze website kun je de ontwikkelingen volgen van de oprichting van de kerkgenootschappen, hun doelstellingen en activiteiten.