Christelijke geloofsgemeenschap BCC Nederland organiseert zich als kerkgenootschap

De christelijke geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church organiseert zich vanaf 2023 in Nederland als kerkgenootschap met vier plaatselijke gemeenten. BCC Nederland heeft als missie om het christelijk geloof uit te dragen en de positie van het christendom in de samenleving te bevorderen.

PERSBERICHT – Almelo – verzonden op 3 januari 2023

Brunstad Christian Church (BCC) is een internationale geloofsgemeenschap met gemeenten in bijna 50 landen, waaronder in Nederland. De Nederlandse gemeenten, eerder bekend onder de naam Christelijke Gemeente Nederland (CGN), hadden zich echter niet formeel georganiseerd met de rechtsvorm kerkgenootschap.  

Organisatie

In het najaar van 2022 richtten de geloofsgenoten op vier locaties in Nederland vier plaatselijke BCC-kerkgenootschappen op: BCC Gelderland, BCC Groningen, BCC Twente en BCC West-Nederland. Gekozen afgevaardigden van elk kerkgenootschap richtten vervolgens samen een nationaal kerkverband op met de naam BCC Nederland.

Deze oprichting is het resultaat van een proces van ruim vijf jaar, waarin is gewerkt aan het vormgeven van een structuur die aansluit bij hoe de geloofsgemeenschap wil functioneren. Met de oprichting van de kerkgenootschappen zijn belangrijke immateriële onderdelen vastgelegd in de statuten: onder andere de positie van de voorganger, onze geloofsgrondslag, en een bestuursvorm met ledendemocratie.    

Ontwikkeling

In Nederland is de geloofsgemeenschap halverwege de vorige eeuw ontstaan, toen groepen christenen in contact kwamen met evangelisten uit Noorwegen. De kleine huisgemeenten zijn uitgegroeid tot vier regionale christelijke gemeenten met elk zo’n drie- tot zeshonderd gelovigen.

Missie

De kerkgenootschappen hebben zichzelf als missie gesteld om het christelijk geloof uit te dragen en hen die dat willen te leren om zich te houden aan wat Jezus heeft bevolen. Het is hun streven kinderen en jongeren een positieve christelijke omgeving te bieden en goede kaders te scheppen voor hun ontwikkeling. Samen met andere christenen willen zij de randvoorwaarden en de positie van het christendom in de samenleving te bevorderen. In de afgelopen maanden hebben de kerkgenootschappen hun activiteiten nader vormgegeven in hun beleidsplannen en begroting voor 2023. Meer informatie over de BCC-kerkgenootschappen is te vinden op brunstadchristianchurch.nl.