Veilig kinder- en jongerenwerk

Ieder kind is zeer waardevol en heeft het recht om in veiligheid op te groeien, en de bescherming en zorg te krijgen die nodig zijn voor zijn of haar welzijn.

Wij zijn gezegend met een grote groep kinderen en jongeren in onze gemeente. Als gemeente voelen wij verantwoordelijkheid voor hun veiligheid en welzijn. Wij willen eraan bijdragen dat de kinderen (ongeacht hun verdere keuzes in het leven) later kunnen terugkijken op een fijne en onbezorgde kindertijd waarin zij oprecht christendom hebben kunnen ervaren.

BCC Nederland wil de veiligheid van kinderen bij haar activiteiten tot het uiterste behartigen. We zijn trots op de vele vrijwilligers die zich met passie en toewijding inzetten voor de activiteiten met kinderen en jongeren in onze gemeente.

Het beleidsplan van BCC Nederland voor veilig kinder- en jongerenwerk geeft richtlijnen aan onze vrijwilligers. De richtlijnen die gelden voor vrijwilligers van BCC Nederland worden ook aangehouden bij de gelieerde sport- en activiteitenvereniging Active.

Vertrouwenspersonen

BCC Nederland heeft twee vertrouwenspersonen met wie leden in vertrouwen contact op kunnen nemen bij zorgen over de veiligheid van een kind of jongere. De vertrouwenspersoon is iemand met ervaring die een luisterend oor kan bieden, en advies kan geven over eventuele vervolgstappen zoals het betrekken van een bevoegde instantie of contact opnemen met de pastorale leiding van de gemeente. Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld hanteert de vertrouwenspersoon de Meldcode.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Mirjam Floor
mirjam.floor@bccvp.nl

Johanna Wessels
johanna.wessels@bccvp.nl