Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik is een groot onrecht dat een persoon iemand anders aandoet. BCC Nederland zal zulk gedrag op geen enkele wijze tolereren, maar haar verantwoordelijkheid nemen.

In het protocol voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik staat beschreven welke stappen BCC onderneemt bij vermoedens hiervan.

BCC Nederland heeft vier vertrouwenspersonen met wie je in vertrouwen kunt spreken over vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden en adviseren over vervolgstappen.

Wat is?

Bij grensoverschrijdend gedrag gaat het om handelingen die grenzen overschrijden die een persoon heeft om zijn eigen integriteit te beschermen. Kenmerken die horen bij grensoverschrijdend gedrag zijn: dwang, overhalen, geweld, bedreiging en chantage.

Bij misbruik is er sprake van ongelijkwaardigheid.Er is binnen het kader van protocol van BCC bijvoorbeeld sprake van misbruik wanneer iemand die binnen BCC een functie bekleedt, in een functionele of anderszins op bevoegdheid en vertrouwen gebaseerde relatie, vertrouwen schendt door de grens van de persoonlijke integriteit van een ander te overschrijden.

Seksueel misbruik kan gaan om

  • één of meerdere uitingen,
  • verbaal of non-verbaal,
  • opzettelijk dan wel onopzettelijk,
  • gewenst dan wel ongewenst,
  • in de vorm van seksuele handelingen en/of seksueel getinte toespelingen of wel uitnodigingen tot seksueel contact,
  • dan wel het op één van voornoemde wijzen ingaan op uitnodigingen tot seksueel contacten/of op bedoelde toespelingen,
  • al dan niet onder druk van geheimhouding.

(tekst vrij overgenomen van Stichting Meldpunt Pastorale Relaties SMPR)

protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik