De gemeente BCC West-Nederland bestaat uit circa 550 personen, die verspreid in West-Nederland wonen.

Op 18 september 2022 hebben christenen uit West-Nederland een kerkgenootschap opgericht, BCC West-Nederland. Het kerkgenootschap heeft als doel:

  • het christelijk geloof overeenkomstig de BCCgrondslag te bevorderen onder alle mensen en hen die dat willen te leren om zich te houden aan wat Jezus heeft bevolen;
  • de randvoorwaarden en de reputatie van het christendom in de samenleving te bevorderen;
  • andere christelijke gemeenten die hun activiteiten baseren op de grondslag van de BCCfederatie te versterken en te ondersteunen;
  • andere organisaties die lid zijn van de BCCfederatie te versterken en te ondersteunen;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Documenten

TIJDELIJK ADRES

Westdijk 35
1847 LH Zuidschermer

BESTUUR

Dhr. M.P. Flietstra (voorzitter)
Dhr. M. Borst (secretaris)
Mevr. M. Scheepens (penningmeester)
Dhr. V. Temmerman (algemeen bestuurslid)
Dhr. J. Schaapman (algemeen bestuurslid)

KVK

KvK-nummer: 87902257

 

 

 

Contact