Internationale samenwerking

Het BCC-kerkverband in Nederland en haar aangesloten kerkgenootschappen hebben dezelfde geloofsgrondslag als de internationale BCC-federatie.

De BCC-federatie is een verband van organisaties die een gemeenschappelijk geloof en doel delen. De organisatie is christelijk, zonder winstoogmerk en charitatief, en is internationaal actief op diverse terreinen van het christelijke geloof.

Lees meer over de BCC-federatie