Aangesloten kerkgenootschappen

Aangesloten kerkgenootschappen
De aangesloten kerkgenootschappen zijn zelfstandige plaatselijke gemeenten en nationale organen uit de diverse landen. Zij sturen vertegenwoordigers naar de internationale vergadering van de federatie.

BCC-federatie
Oudsten

Internationale oudsten
De internationale oudsten, in het Noors: forstanderskapet, zijn het orgaan met de hoogste autoriteit op het gebied van geloof en leer. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de geloofsgrondslag en de leer, voor de christelijke inhoud in producties en conferenties, en zij bepalen de doelgroepen voor de activiteiten in de BCC-federatie en de gezamenlijke initiatieven. Forstanderskapet organiseert ook de jaarlijkse vergadering van voorgangers.

Vergadering van afgevaardigden

Internationale vergadering van afgevaardigden
Dit orgaan is de hoogste autoriteit in zaken die niet onder de bevoegdheid van de oudsten vallen. De afgevaardigden worden gekozen uit de plaatselijke gemeenten. Elk jaar stelt de internationale vergadering de begroting vast en bepaalt ze de financiering van de gezamenlijke activiteiten op basis van jaarplannen.

Andere typische zaken zijn de goedkeuring van de jaarrekeningen, de benoeming van commissies en de verkiezing van functionarissen. De internationale vergadering kan voorwaarden stellen aan en aanvragen behandelen van organisaties die als lid willen worden toegelaten.

De internationale vergadering kan geen besluiten nemen die direct van invloed zijn op de lidorganisaties. Deze besluiten moeten worden opgevolgd door afzonderlijke besluiten in elke zelfstandige organisatie.

Secretariaat

Secretariaat
Het secretariaat behartigt en bewaakt de belangen van de vergadering van afgevaardigden tussen de vergaderingen door. Zij voeren de besluiten uit en bereiden de vergaderingen voor. Het secretariaat fungeert als bestuur voor de BCC-federatie.

Commissies

Commissies en werkgroepen
De internationale vergadering van afgevaardigden kan commissies of werkgroepen instellen voor specifieke initiatieven, vakgebieden, functies en dergelijke. De deelnemers komen uit de lidorganisaties en werken aan relevante onderwerpen binnen hun mandaat.

BCC Media

Logo BCC Media

BCC Media is een vitaal mediacentrum voor christelijke communicatie.

Lees meer

BCC Event

Logo BCC event

BCC Event organiseert de internationale conferenties en kampen van het kerkgenootschap.

BCC Facilities

BCC Facilities

BCC Facilities coördineert de behoefte aan kantoor- en vastgoedfaciliteiten voor de gezamenlijke initiatieven en de centrale organisatie in de BCC-federatie.

BCC A-team

Logo BCC A-team

BCC A-team biedt jongeren van over de hele wereld culturele en ervaringsuitwisselingen in een positieve en gezonde christelijke omgeving, gebaseerd op de geloofsgrondslag van BCC.

BCC Music

Logo BCC Music

BCC Music zet zich in voor de muziek als ondersteuning van de zanginhoud van BCC.

BCC Fund

BCC fund

BCC Fund draagt bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen op de lange termijn door kapitaal te verdelen en te beheren.

BMS International

BMS International

BMS International is een zendingsorganisatie, gevestigd in de VS, en bezit en beheert zendingslocaties en -projecten over de hele wereld.